Kliniske lærere

Med det formål at give medicinstuderende et bredt indblik i den praktiserende læges opgaver og arbejdsmetoder skal den studerende på et ophold i almen praksis. Undervisningen foregår som heldagsophold i den almen praktiserende læges praksis, hvor den praktiserende læge, der er ansat som klinisk lærer efter aftale om kliniske lærere i almen praksis (pdf) , giver den studerende opgaver, vejledning og supervision.

Den kliniske lærer varetager også undervisning i tidlig patientkontakt. Formålet med den undervisning er at give den studerende et indblik i sin fremtidige rolle som læge. Undervisningen foregår i mindre grupper og ved, at de studerende efter lægens anvisning interviewer patienter og efterfølgende får supervision af forløbet af den praktiserende læge. Supervisionen har normalt et omfang af otte konfrontationstimer pr. gruppe.

Den kliniske lærer ansættes af det enkelte universitet. Ansættelsesforholdet reguleres af aftale om kliniske lærere i almen praksis.

Når de studerende opholder sig i praksis, aflønnes den kliniske lærer med en fast sats pr. dag – uanset hvor længe den studerende opholder sig i praksis den pågældende dag.

Ved undervisning i tidlig patientkontakt aflønnes der pr. konfrontationstime. Til hver konfrontationstime ydes 60 minutters forberedelsestid.