Klinik for potentielle Covid-19-patienter bygget på få dage ved Sygehus Sønderjylland

Alea Moreno er 36 år og i hoveduddannelse i almen medicin i fase 3. Til daglig arbejder hun i Guderup Lægehus, men har i disse dage samtidig taget vagter i en nylig opstået vurderingsklinik et par meter fra Sygehus Sønderjylland. Det er Sygehus Sønderjylland, som også driver klinikken. På bare fire dage har man i et tæt samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og en række andre parter fået en velfungerende klinik op at køre til de patienter, der ellers ville være blevet sendt på sygehuset eller til et såkaldt corona-telt, hvor man ikke kan varetage en undersøgelse af patienterne med samme remedier som i en lægepraksis. Klinikken tilser de patienter, som de praktiserende læger eller vagtlæger vurderer som potentielt indlæggelseskrævende.

Både håndværkere, sygehusets ledelse og yngre læger har arbejdet i døgndrift for at få klinikken til at fungere. Her fortæller Alea om hendes første dag i klinikken, mens lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen forklarer om baggrunden for klinikken.

”Da jeg kom første dag og skulle starte klinikken op, var der allerede overfyldt med patienter på listen, som skulle tilses, så af den grund trådte mellemvagten fra medicinsk afdeling på Sygehus Sønderjylland heldigvis hurtigt til. Herefter fik vi lynhurtigt øget bemandingen, så der fra dag to var to læger i dagstid. Første dag opdagede vi også alle de små ting, der manglede: Vægure med sekundviser, så man kan tælle hvor hurtigt patienterne trækker vejret, ekstra sprit på steder hvor patienterne selv kan spritte hænder, flere værnemidler, særlige elastikker af gummi, der kan sprittes af efter blodprøvetagning og selvfølgelig også IT-hjælp for at få systemerne til at køre, som de skulle. Men så kørte klinikken også supergodt. Vi havde mange patienter i åbningstiden 8-22, alt fra babyer til ældre over 80 år. Næsten alle kunne sendes hjem efter at være blevet vurderet grundigt, og kun få blev indlagt.

Jeg oplever, at det især er patienterne med åndenød, som bliver bekymrede. Det er meget ubehageligt at have åndenød, så dem har jeg stor opmærksomhed på. COVID-19 kan udvikle sig hurtigt, så alle patienter bliver nøje undersøgt og udredt, de fleste dog uden podning for COVID-19. Jeg ville ønske, at jeg kunne få lov til at pode langt flere patienter, men det må vi ikke ifølge de nuværende retningslinjer. Det, synes jeg, er vanskeligt, for vi kan jo sende potentielle Covid-19-patienter hjem uden at vide det og de, der har COVID-19, kan hurtigt blive dårligere. Det er også meget svært at forklare patienterne, at jeg kun må teste dem, hvis de skal indlægges. Så jeg så meget gerne, at det ændrede sig, så jeg måtte teste flere.

Klinikken har ikke et venteværelse som i en almindelig praksis på grund af smittefare, så patienterne sidder i deres biler og venter på at komme til. I klinikken er vi også ekstremt opmærksomme på værnemidler og korrekt hygiejne, så der ikke er risiko for, at patienterne smitter hinanden.

Retningslinjerne ændrer sig hele tiden med COVID-19
Det, der er anderledes ved at arbejde med COVID-19-patienter, er, at retningslinjerne og vilkårene for arbejdet hele tiden ændrer sig. Det, der gælder i dag, er måske ændret i morgen, og sådan er det jo også nødt til at være, fordi situationen i landet hele tiden ændrer sig. Det er derfor også rart, at vi kun er en lille gruppe af læger, der passer klinikken, fordi vi lynhurtigt kan kommunikere vores erfaringer videre til hinanden og også kan nå at opbygge meget erfaring med lige netop denne patientgruppe.

Jeg tænker meget over ikke at smitte andre, men er ikke selv bange
Jeg er ikke selv bange for at blive smittet. Jeg er jo ikke i risikogruppen for at blive alvorligt syg, men jeg tænker meget over ikke at smitte andre. Jeg tager et grundigt bad efter klinikarbejdet, inden jeg tager hjem til familien, og min familie, og jeg ser ikke andre mennesker i øjeblikket. På den måde undgår vi at smitte, hvis jeg nu skulle være blevet smittet på klinikken. Det er den måde, jeg forsøger at tage ansvar på”, fortæller Alea Moreno om sin usædvanlige hverdag i øjeblikket.

En pålagt opgave fra Sundhedsstyrelsen
Bjarne Dahler-Eriksen, der er lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland, forklarer om hele baggrunden for klinikken, at ”som følge af, at vi jo er blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen at tage os af alle de patienter med øvre luftvejssymptomer og som potentielt derved kunne have COVID-19, så har vi kigget på, hvilken gruppe af læger, der bedst kan varetage denne opgave. Her er yngre almenmedicinere, som er sidst i deres hoveduddannelsesforløb, meget oplagte. De har den helt rigtige brede uddannelse og er gode til denne gruppe af patienter, da de til dagligt ser mange patienter i almen praksis med disse symptomer. Vi har lige nu ingen ekstra ressourcer at trække på i sygehuset, for her er der travlt med omskoling af personalet. Derfor gik jeg i dialog med Kim Brogaard, der er yngre læge og almenmediciner om, hvordan vi bedst kunne løse opgaven. Og på få dage fik vi en klinik op at stå, blandt andet med udstyr fra vores nabo, firmaet Abena, som producerer hospitalsudstyr. Det fungerer rigtig godt for patienterne, og vi er meget tilfredse med nu at have nogle gode forhold, hvor vi kan udrede patienterne”, fortæller han.

Fakta om vurderingsklinikken
Lige uden for Sygehus Sønderjylland er der på få dage blevet bygget en klinik til at tilse de patienter, der ellers ville være sendt på sygehuset til indlæggelse eller til Corona-teltet lige udenfor sygehuset, hvor man ikke kunne varetage en undersøgelse med ledsagende paraklinik. Coronateltet er en indgang/telt til patienter, der måske er smittet med Covid-19.

Klinikken tilser de patienter, som de praktiserende læger eller vagtlæger vurderer som potentielt indlæggelseskrævende. På den måde giver klinikken en langt mere kvalificeret behandling på et sikkert grundlag og sikrer, at flere patienter er hjemme. Det begrænser smittespredning både fra person til person men også på sygehuset, hvor blandt andet dårlige hjerte- og lungesyge patienter også ligger. Initiativtager, Kim Brogaard, der er i hoveduddannelse som almenmediciner, indgik et samarbejde med Sygehus Sønderjylland og firmaet Abena, der har leveret en del af udstyret til klinikken. Klinikken køres blandt andet af en 12-mandsgruppe, som Kim og Alea også sidder i til daglig. 12-mandsgruppen er for yngre læger i hoveduddannelse til almen medicin.

Klinikken tager alle hygiejniske forholdsregler for at have fokus for at undgå smitte. Alt sprittes af efter hver patient, og personalet er i fuldt beskyttelsesudstyr. 

FAQ om din arbejdsplads og COVID 19
Få også besvaret en lang række af spørgsmål om din arbejdsplands og COVID-19 her.