Klimapolitik er også sundhedspolitik

Klimaforandringer har store konsekvenser for folkesundheden

Klimaforandringerne er den største trussel mod den globale sundhed*. Klimaforandringer medfører højere temperaturer, havvandstigninger og mere ekstremt vejr som storme, voldsom nedbør og tørke, som over alt i verden skader menneskers fysiske og mentale sundhed. I Danmark ser vi også begyndelsen til en forværring af eksisterende sygdomme og fremkomst af sygdomme, som hidtil har været ukendte i vores del af verden. 

Klimaforandringernes alvor – også for folkesundheden – er tydelig og veldokumenteret. Der er behov for handling nu. På alle niveauer, i alle erhverv, og også i sundhedsvæsenet. 

Lægeforeningen arbejder for:

  • Der skal igangsættes ambitiøse indsatser for at reducere de store kilders udledning af drivhusgasser (transport, energi og landbrug).
  • Folkesundhed skal indgå i Danmarks klimapolitik.
  • Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk, og læger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling i både primær- og sekundærsektoren.
  • Forskning og uddannelse i sammenhæng mellem klima og sundhed skal styrkes, herunder forskning i klimatiltag, der også har en direkte sundhedseffekt.

*Kilder:

  • World Health Organization (2018): Climate change and health 
  • Danish Medical Journal (2021): Limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health