Klagesager

Har du fået en klagesag, kan du få hjælp hos Lægeforeningen. Vi kan både hjælpe dig med juridisk og lægefaglig bistand. Se mere her på siden om, hvordan du kan få hjælp.

HUSK at anonymisere alt materiale, du sender til os, vedrørende en klagesag. Det vil sige, at patientens fulde navn, CPR-nummer, adresse, mailadresse eller telefonnummer ikke må fremgå af de papirer, som du sender til os.

Generelt om klagesager

Se kort film om lægens og patientens vej gennem patientklagesystemet: