KBU-lægen

Arbejdsmiljøet for KBU-læger internt i hospitalsvæsenet
KBU-læger i hospitalsvæsenet giver i gennemsnit det samlede arbejdsmiljø på deres arbejdsplads en score på 6,4 på en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst.

Kigger vi nærmere på vurderingen af det samlede arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet for KBU-læger og deler det op efter region, finder vi nedenstående resultater. Her adskiller Region Midtjylland og Region Nordjylland sig signifikant fra både Region Hovedstaden og Region Sjælland ved at have bedre samlede vurderinger af arbejdsmiljøet. Region Syddanmark adskiller sig ikke signifikant fra nogle af de øvrige regioner.

Resultater for KBU-læger i hospitalsvæsenet
I forhold til yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet

Styrker
KBU-læger i hospitalsvæsenet oplever i 12% lavere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet at udføre arbejdsopgaver, der burde varetages af andre faggrupper.

Udfordringer
KBU-læger i hospitalsvæsenet oplever i 9% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet at have en følelse af, at andre læger på samme uddannelsesniveau er dygtigere end dem.

KBU-læger i hospitalsvæsenet oplever i 8% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet at stå alene med lægefaglige beslutninger i situationer, hvor de har brug for sparring.

KBU-læger i hospitalsvæsenet oplever i 6% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet, at der er yngre læger, som ikke er en del af det sociale fællesskab.

KBU-læger i hospitalsvæsenet oplever i 6% lavere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet, at det er tydeligt, hvad der forventes af dem.

Vurderingen af behandlingskvaliteten blandt KBU-læger i hospitalsvæsenet er 6% lavere end vurderingen er blandt yngre læger på andre uddannelsesniveauer i hospitalsvæsenet.

Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål, giver KBU-læger i hospitalsvæsenet følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,95 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 1,98 ud af 5)

 

Arbejdsmiljøet for KBU-læger internt i almen praksis
KBU-læger i almen praksis giver i gennemsnit det samlede arbejdsmiljø på deres arbejdsplads en score på 7,7 på en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst.

Kigger vi nærmere på vurderingen af det samlede arbejdsmiljø i almen praksis for KBU-læger og deler det op efter region, finder vi nedenstående resultater. Bemærk dog, at der ikke kan påvises statistisk signifikans for forskellene på regionerne ved parvise sammenligninger.

Resultater for KBU-læger i almen praksis
I forhold til yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis

Styrker
KBU-læger i almen praksis oplever i 10% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis, at de får konstruktiv feedback på deres udførte arbejde.

KBU-læger i almen praksis oplever i 8% lavere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis, at deres arbejdstempo er for højt.

KBU-læger i almen praksis oplever i 8% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen.

Vurderingen af det samlede arbejdsmiljø blandt KBU-læger i almen praksis er 6% højere end vurderingen er blandt yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis.

KBU-læger i almen praksis oplever i 5% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis, at deres nærmeste leder(e) prioriterer supervision af yngre læger.

Udfordringer
KBU-læger i almen praksis oplever i 15% højere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis at have en følelse af, at andre læger på samme uddannelsesniveau er dygtigere end dem.

KBU-læger i almen praksis oplever i 7% lavere grad end yngre læger på andre uddannelsesniveauer i almen praksis, at det er tydeligt, hvad der forventes af dem.

Ud af alle Arbejdsmiljøundersøgelsens spørgsmål, giver KBU-læger i almen praksis følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at supervision indgår som en fast del af arbejdstilrettelæggelsen” (score: 4,21 ud af 5)

Samtidig giver de følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at jeg skærer ned på mine pauser for at nå arbejdsopgaverne” (score: 2,75 ud af 5)

Du kan læse mere om metoden her.