KBU, introstilling og hoveduddannelse i almen praksis

Speciallægeuddannelsen i almen medicin består af:

Uddannelsesforløb

  • praksisreservelæge (KBU, 80% er i almen praksis) 
  • intro-amanuensis (introduktionsstilling af 6/12 måneders varighed afhængig af, om den yngre læge har haft almen praksis i sin KBU)

Hoveduddannelse

  • praksisamanuensis fase 1 (6 måneder i almen praksis A)
  • hospitalsblokdel (30 måneder på sygehus)
  • praksisamanuensis fase 2 (6 måneders ansættelse i almen praksis A)
  • praksisamanuensis fase 3 (12 måneders ansættelse i almen praksis B).

De forskellige ansættelser bliver samlet i en såkaldt blok (blokansættelse), hvor lægen ved uddannelsesstart får en liste over ansættelsesstederne undervejs.

Klinisk basisuddannelse (KBU)/praksisreservelæge

KBU-uddannelsen varer 12 måneder, og afhængig af den valgte kombination består den af 6 måneders ophold på sygehusafdelinger samt evt. i almen praksis. 80% af forløbene indeholder almen praksis.

Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret af den gældende overenskomst for yngre læger, der er indgået mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Indplacering sker som reservelæge på 1. trin.

Praksisreservelægens arbejde tilrettelægges efter bestemmelse af den alment praktiserende læge i form af konsultationer, sygebesøg og vagtarbejde. Praksisreservelægen skal så vidt muligt deltage i vagtarbejde og kan deltage i op til 10 vagter, dog højst 4 på en måned. Vagtarbejdet indgår i den gennemsnitlige 37 timers arbejdsuge.

Introduktionsstilling

Som led i introduktionsforløbet har den yngre læge 6 eller 12 måneders ansættelse i almen praksis afhængig af, om den yngre læge har haft ophold i almen praksis i sin KBU. Hvis ikke, forlænges intro-opholdet i praksis fra 6 til i alt 12 måneder.

Løn- og ansættelsesforhold reguleres af den indgåede sygehusoverenskomst for yngre læger indgået mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Indplacering sker som reservelæge og efter anciennitet.

Den yngre læge kan som intro-amanuensis deltage i vagtarbejdet efter samme regler som praksisreservelæger, dvs. maksimalt 10 vagter, dog højst 4 på en måned.

Hoveduddannelsen - praksisamanuensis

I uddannelsen til speciallæge i almen medicin indgår tre amanuensisperioder (ophold i almen praksis). Det første ophold i fase 1 er af 6 måneders varighed. Efter 30 måneders hospitalsuddannelse følger de to øvrige amanuensisperioder - fase 2 (6 måneder) og fase 3 (12 måneder). I fase 2 og 3 gælder en særlig overenskomst.

Ansættelsesvilkår og løn i den første praksisamanuensisperiode (fase 1) er omfattet af sygehusoverenskomsten med indplacering som reservelæge.

I de to sidste amanuensisperioder, fase 2og 3 reguleres ansættelsesforholdene af overenskomst for praksisamanuenser indgået mellem PLO og Yngre Læger. Udgangspunktet er sygehusoverenskomsten med aflønning som 1. reservelæge, men visse forhold er anderledes, bl.a. er betaling for lokal løndannelse udmøntet i et særligt almen praksistillæg, og vilkår for lægevagter er særlige, idet hyppighed og honoreríng kan aftales særskilt.

Vagtarbejdet indgår i den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid på 37 timer i forholdet 1:1 og kan normalt højst pålægges to gange pr. måned som et gennemsnit i løbet af ansættelsesperioden. Uddannelsesamanuensen og den praktiserende læge kan indgå særlige aftaler om afholdelse af lægevagter.

Delt tjeneste i almen praksis er ikke tilladt

Det er ikke muligt at tilrettelægge arbejdet i almen praksis som en delt dagtjeneste, fx med arbejdstid fra kl. 8-12 og igen fra kl. 16-18. Tjenesten skal være sammenhængende.

Har du problemer med delt tjeneste, bør du kontakte Yngre Læger.