Karriereafklaringsværktøj

Måske har du allerede været forbi siden Hjælp til specialevalg. Det er en stor fordel at starte her, inden du går i gang med karriereafklaringsværktøjet.

Karriereafklaringsværktøjet retter sig mod dig, der vil reflektere over, hvad du ønsker af dit fremtidige arbejdsliv. Det kan der være forskellige årsager til, fx:

 • Du har brug for nye udfordringer
 • Du overvejer om ledelse er en karrierevej for dig
 • Du ønsker at have mere kontrol over dit arbejdsliv
 • Du søger mere mening i dit job
 • Du er kørt træt i dit nuværende job
 • Du vil ganske enkelt bare forholde dig til din arbejdssituation

Hvordan fungerer værktøjet

Afklaringen handler om, hvad du vil og kan. Jo mere du bliver klar over i hvilke sammenhænge og arbejdssituationer, du performer bedst, jo større rum giver du dig selv for at udvikle dig yderligere. Derefter kan du se på, hvor der er brug for dine kompetencer – og hvad du evt. skal tilegne dig for at komme derhen, hvor du gerne vil være.

Karriereafklaringsværktøj

Din afklaring starter med det, du vil. Det handler om graden af udfordringer, det handler om rammer og fleksibilitet, det handler om det kollegiale. Kort sagt hvilken kultur, du ønsker, skal gælde på arbejdspladsen og hvilke værdier, der er vigtige for dig i dagligdagen.

Dernæst skal du arbejde med at finde de kompetencer frem, der er dine styrker. Det du kan, og det du gerne vil udvikle yderligere. Her gælder dit om at have fokus på de arbejdsopgaver, du er god til at løfte, og som du befinder dig vel ved at udføre.

Herefter starter din research - på nettet og via dit netværk - efter de afdelinger, de sygehusafsnit, de forskningsenheder, der måtte have brug for dig. Hvor dine kompetencer kan komme i spil, og hvor der er en kultur, der giver dig mulighed for arbejdsmæssigt at udfolde dig på bedst mulig vis.

Hvad vil du, og hvad er vigtigt for dig

Brug skemaet med afklarende spørgsmål til at reflektere over hvert enkelt punkt og find ud af, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du vil prioritere i det fremtidige arbejdsliv.

Fra kvalifikationer til kompetencer

Kompetencer opstår i krydsfeltet mellem faglighed og personlighed. Din faglighed omhandler din viden, kunnen og færdigheder, mens din personlighed omhandler egenskaber, værdier og motivationsfaktorer.

Kvalifikationer + adfærd = kompetencer
eller
Kompetencer = udfoldelse af kvalifikationer

Sagt med andre ord kommer kompetencer til udtryk, når faglige kvalifikationer og menneskelige egenskaber mødes i hensigtsmæssige handlinger. Du er kort sagt kompetent, når du kan det, du har brug for at kunne.

Om du er kompetent og kan udvikle dine kompetencer afhænger af:

 • Det du kan - fra evt. uddannelse, jobs, fritidsaktiviteter mv.
 • Det er kendt af de fleste, men det indeholder også:
 • Det du vil - der afspejler dine mål, ambitioner og værdier
 • Det du tør - afhængig af tryghed, fællesskab, tillid, risikovillighed mv.
 • Det du må - betinget af vilkår, rammer, ressourcer, frihedsgrader mv.

Find dine kompetencer

Når du skal identificere dine kompetencer er det en god ide at tage udgangspunkt i det vellykkede, dér hvor du havde/har en god mavefornemmelse. Tænk tilbage på situationer, hvor du løste en opgave rigtig godt - både efter din egen og andres opfattelse. Tænk på eksempler fra studietiden, klinikophold, KBU-perioder, Introduktionsstillinger, afdelings- og overlægestillinger. Skriv ned, hvad der gik godt, og hvad det var for nogle kompetencer, du bragte i spil.

Skriv så meget ned som muligt. Hvad gjorde du helt konkret? Hvilke ressourcer trak du på i dig selv, og hvad var det, der betingede, at det blev en succesoplevelse? Jo flere eksempler, jo bedre. Vær opmærksom på, at det kan være svært at se egne kompetencer, for "jeg gør det jo bare". Derfor er det vigtigt at finde så mange eksempler frem som muligt - og beskrive dem så konkret som muligt, så dine handlemønstre bliver synlige for dig selv.

Mønstergenkendelse

Når du ikke kan komme på flere succesoplevelser, er det tid til at se på mønstergenkendelse. Mønstergenkendelse skal bruges til at sætte ord på og strukturere netop dine kompetencer. Læs alle dine nedskrevne succesoplevelser igennem - fra fremlæggelser ved eksamensbordet over patientbehandling til den sidste vellykkede operation. Kig efter mønstre i din måde at løse opgaver på/handle situationer.

På den måde kan du får et overblik over, hvad det er for nogle kompetencer, du benytter dig af med succes og som kendetegner netop dig. En oplagt tommelfingerregel er, at benytter du en kompetence ofte, så er du sandsynligvis rigtig god til netop denne kompetence.

Fremgangsmåde

 1. Tænk på en veloverstået opgave, som var sjov at udføre/løse
 2. Skriv ned, så specifikt som muligt, hvad du gjorde, og hvordan du gjorde det.
 3. Rubricer evt. din måde at løse opgaven på i kompetenceoverskrifter, fx faglige kompetencer, metodiske kompetencer, kommunikative kompetencer, personlige kompetencer, ledelseskompetencer osv.
 4. Hvad blev resultatet af opgaven?

Gør dette med så mange arbejdsopgaver som muligt. Bliv ved med at være grundig, når du beskriver, hvad du gjorde.

Når du ikke kan komme i tanke om flere opgaver, ser du efter mønstergenkendelse. Hvad er det, der kendetegner dig, når du performer godt og er tilfreds med dit arbejde?

Giv dig tid til denne øvelse, for den giver dig overblik over dine kompetencer, og den gør dine kompetencer synlige - for dig.

Hvordan kan du omsætte den viden, du nu har

Du har nu set på, hvad du vil, og hvad du kan, og hvad der er de bedste rammer for dig for at arbejdet giver mening og du føler, du har de udfoldelsesmuligheder, der er vigtige for, at du præsterer optimalt. Hvor bringer det dig hen, og hvad skal du gøre?

Hvordan kommer du i gang

 • Hvad er de første initiativer, du vil tage?
 • Skal du inddrage andre?
 • Skal du tage nye initiativer på arbejdspladsen
 • Skal du have udvidet din palette af kompetencer?
 • Kan du få opfyldt dine behov på den nuværende arbejdsplads?
  eller
 • Skal du til at tænke på længere sigt ift det næste arbejde?
 • Hvem kan du sparre med for at blive klogere?
 • Hvilken research skal du foretage for at bringe dig i bedst mulig position til at få opfyldt dine ønsker

Det vigtige er, at du tager dig selv alvorligt og handler på baggrund af din refleksion og de erkendelser, du er nået frem til.

God arbejdslyst. Det er rart at handle og selv være med til at skabe det arbejdsliv, man gerne vil have.