Karriere og uddannelse

Læs mere om uddannelse og karriere for yngre læger. Her finder du viden om klinisk basisuddannelse (KBU), introduktionsstillinger, hoveduddannelsesforløb,  speciallægeanerkendelse samt læge i ph.d.-forløb.  

Læge i KBU Velkommen til dit lægeliv
Læge i introduktionsstilling
Læge i hoveduddannelses-forløb
Læge med speciallæge-anerkendelse
Tilvalg: Læge i ph.d.-forløb