Kapitalpensionsattest (livstruende sygdom)

Indeks  kapitalpensionsattest, livstruende sygdom
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.16.01.01
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Forsikringsselskab / Pensionskasser
Betales af  Patienten
Opdateret  25.02.2021
Forklaring 

Attesten er aftalt med Skatteministeriet i 2000 og er til brug for patienter, der pga. livstruende sygdom ønsker at få udbetalt deres kapitalpension tidligere end aftalt.
Kategorien af "livstruende sygdom" skulle gerne fremgå af blankettens bagside.