Spørgsmål

Kan jeg som fastansat overlæge forhandle løn hele året?

Du kan individuelt bede om at forhandle lokallønstillæg hele året, men der kan lokalt på din arbejdsplads være en procedureaftale mellem din lokale tillidsrepræsentant og ledelsen om forhandlingsterminer.  

Er der ikke en procedureaftale er reglen, at arbejdsgiveren har pligt til at forhandle senest 6 uger efter, at ønsket om lønforhandling er fremsat. Det er dog ikke sikkert, at en lønforhandling vil give dig et positivt resultat.

Hvis du f.eks. bliver pålagt en ny funktion eller en stor opgave, bør du tage spørgsmålet om eventuelt lokalløntillæg op uafhængig af, om der er en procedureaftale eller ej.

Det er en god ide at kontakte din tillidsrepræsentant, da der kan være lokale forhåndsaftaler om funktioner, der udløser et funktionslønstillæg. 
(Stillet 8. november 2018)

Se mere om lønforhandling her