Spørgsmål

Kan jeg regne med at kunne optrappe mit arbejde gradvist efter en sygemelding med stress?

Svar:

Hvis du er blevet syg i forbindelse med stress, aftales det ofte med afdelingsledelsen, at du kan optrappe dit timetal over en tidsbegrænset periode, når du er parat til at komme tilbage i arbejde. Efter en periode skal du i sagens natur tilbage på fuld tid.

Når du sygemeldes, skal arbejdsgiver indenfor 30 dage - for at opretholde sygedagpengerefusion - indkalde dig til en omsorgssamtale. Ved denne samtale skal det vurderes og aftales, hvordan og hvor hurtigt du kan komme tilbage på arbejdet, om du skal have andre mindre belastende opgaver og/eller om der skal være evt. særlige støtteforanstaltninger for dig i en periode. Ved omsorgssamtalen udfyldes en mulighedserklæring, hvor egen læge skal tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet, og om aftalerne om en gradvis tilbagevenden er forsvarlige i forhold til din situation.

Vi anbefaler en gradvis og langsom optrapning i timer efter en sygefraværsperiode som følge af stress, da der ellers kan være risiko for at gå ned med stress igen.

Hvis du har behov for at få hjælp til at håndtere stress, er der mulighed for at få en aftale med FAS stress-coach. Du skal i den forbindelse kontakte FAS' sekretariat på 35 44 84 08.

Se mere om mulighedserklæring ved sygdom her

(Januar 2020)