Spørgsmål

Kan jeg få pension indbetalt, efter jeg er fyldt 70 år?

Er der noget i lovgivningen, overenskomsten eller andre steder, der fastlægger, at jeg ikke kan få indbetalt pension efter det fyldte 70 år?

Hvis du fortsat arbejder, uden at have sat din pension i Lægernes Pension i gang, fastlægger overenskomstens § 9, stk. 5, at pensionsbidragene udbetales som løn, fra du er fyldt 70 år. Du skal aktivt vælge at informere personalefunktionen på dit hospital, hvis du fortsat vil have bidraget indbetalt til Lægernes Pension.

Lægernes Pension modtager gerne bidrag frem til det 75 år, hvis du ikke har startet din pensionsudbetaling. Derefter returneres bidraget til arbejdsgiver, da der er tvungen start på pensionsudbetaling fra Lægernes Pension i følge pensionskassens regulativ. Det skyldes, at en fortsat indbetaling til Lægernes Pension ikke vil forhøje din igangsatte pension yderligere.

Hvis du vælger at sætte din pensionsopsparing i Lægernes Pension i gang, før du bliver 70 år og samtidig arbejder som overlæge, er du ikke omfattet af overenskomsten. Det fremgår af overenskomstens § 1, stk. 4. Du kan imidlertid aftale individuelt med din arbejdsgiver, at du fortsat får pensionsbidrag i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Hvis Lægernes Pension modtager pensionsbidrag samtidig med, at Lægernes Pension udbetaler pension, så udbetales pensionsbidraget sammen med pensionen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og skat. Lægernes Pension kontakter ikke arbejdsgiver og returnerer ikke bidrag, før det fyldte 75 år.

Du kan få yderligere information ved at læse overenskomsten for 
Overlæger § 9, stk. 5 
eller på hjemmesiden for 
Lægernes Pension. 
(Stillet 30. oktober 2018)