Kan jeg få nedsat kontingent?

Som medlem af Lægeforeningen og en forhandlingsberettiget forening betaler du kontingent til begge foreninger.

Du kan have mulighed for at få nedsat dit kontingent, hvis du:

Sådan får du nedsat dit kontingent
Dit kontingent bliver beregnet ud fra de oplysninger, vi har registeret på dig. Du skal derfor huske at registrere eventuelle ændringer via Min side. Herefter vil dit kontingent automatisk blive justeret. Vi modtager ikke besked om ændringer i din beskæftigelse andetsteds fra. Husk derfor at holde dine beskæftigelsesoplysninger opdateret, så du bliver opkrævet korrekt kontingent. 

Bemærk, at dit kontingent først sættes ned, når du ændrer dine oplysninger. Du kan derfor ikke få kontingentet nedsat med tilbagevirkende kraft.

Nedsat kontingent de første fem år

Som ny kandidat og medlem af Lægeforeningen og Yngre Læger, får du i Lægeforeningen nedsat dit kontingent de første fem år efter kandidateksamen og i Yngre Læger nedsat dit kontingent de første to år. Dette gælder også, hvis du er uddannet fra et udenlandsk universitet og fra den dato, du blev kandidat eller tilsvarende i udlandet.  Du er ikke berettiget til at få rabat, hvis du er udenlandsk uddannet for mere end 5 år siden og først senere har fået dansk autorisation.

1. år 
Du betaler 999 kr. til Lægeforeningen og 2.196 kr. til Yngre Læger. Dit samlede kontingent for medlemskab af Lægeforeningen og Yngre Læger er 3.195 kr.

2. år
Du betaler 999 kr. til Lægeforeningen og 2.196 kr. til Yngre Læger. Dit samlede kontingent for medlemskab af Lægeforeningen og Yngre Læger er 3.195 kr.

3. år
Du betaler 999 kr. til Lægeforeningen og 3.660 kr. til Yngre Læger. Dit samlede kontingent for medlemskab af Lægeforeningen og Yngre Læger er 4.659 kr.

4. år
Du betaler 1.998 kr. til Lægeforeningen og 3.660 kr. til Yngre Læger. Dit samlede kontingent for medlemskab af Lægeforeningen og Yngre Læger er 5.658 kr.

5. år
Du betaler 2.997 kr. til Lægeforeningen og 3.660 kr. til Yngre Læger. Dit samlede kontingent for medlemskab af Lægeforeningen og Yngre Læger er 6.657 kr.

Se kontingentsatserne for Yngre Læger og Lægeforeningen

Betaling fra næste hele kvartal
Når du melder dig ind i Lægeforeningen og Yngre Læger, skal du først betale kontingent fra næste hele kvartal. Det vil sige, at er du kandidat fra juni, skal du først betale kontingent fra 1. oktober, og er du kandidat fra januar, skal du først betale fra 1. april. 

Nedsat kontingent ved orlov, f.eks. barsel og sygdom

Er du på barsel eller sygemeldt i perioder, hvor du kun modtager barsels-/sygedagpenge (som svarer til dagpengesatsen kr. 232.212 pr. år for 2022), kan du få nedsat dit kontingent med 50 procent. Samme regler gælder for dig, der har børnepasningsorlov.
Når du får nedsat dit kontingent, vil du én gang månedligt modtage en mail med link, du skal klikke på for at bekræfte din rabat.
Glemmer du at reagere på mailen, vil din rabat automatisk bortfalde. 
Bemærk, du kan ikke få nedsat dit kontingent med tilbagevirkende kraft, så husk at registrere din barsel rettidigt.
Se her, hvordan du nemt søger om nedsat kontingent under barsel på Min side.

Nedsat kontingent ved arbejdsløshed

Bliver du arbejdsløs på fuld tid, kan du få nedsat dit kontingent med 50 procent såfremt din indtægt ikke overstiger dagpengesatsen pr. år (kr. 232.212 pr. år for 2022). Du skal oplyse det til Lægeforeningen, når du kommer i arbejde igen.
Når du får nedsat dit kontingent, vil du én gang månedligt modtage en mail med link, du skal klikke på for at bekræfte din rabat.
Glemmer du at reagere på mailen, vil din rabat automatisk bortfalde. 
 Bemærk, du kan ikke få nedsat dit kontingent med tilbagevirkende kraft, så husk at registrere din ledighed rettidigt via Min side

Nedsat kontingent for ph.d.-studerende

Som ph.d.-studerende kan du ikke få nedsat dit kontingent, uanset aflønningsform og ansættelsesvilkår. Men da du har lægearbejde og løn, er du omfattet af de generelle regler om nedsat kontingent for de første fem kandidatår. Se reglerne vedr. nedsat kontingent de første fem år ovenfor.

Nedsat kontingent for ikke-erhvervsaktive læger

Er du ikke-erhvervsaktiv læge, betaler du et nedsat kontingent til Lægeforeningen. Læs mere om kontingent for ikke-erhvervsaktive læger her.

Som ikke-erhvervsaktiv læge, kan du stadig have bibeskæftigelse, f.eks. tage vikariater eller tilbyde konsulentydelser.
Du skal dog være opmærksom på, at din årlige indtægt (ekskl. folke- og invalidepension samt øvrige pensioner og efterløn) ikke må overstige den aktuelle dagpengesats (kr. 232.212 pr. år for 2022). Din indtægt kan både stamme fra lægefagligt arbejde, ethvert andet erhverv og dagpenge m.v.

Ikke-erhvervsaktive medlemmer bosiddende i udlandet betaler samme kontingent som øvrige ikke-erhvervsaktive medlemmer.

Nedsat kontingent for pensionerede læger

Er du pensioneret læge, betaler du et nedsat kontingent til Lægeforeningen.

Som pensioneret læge, kan du stadig have bibeskæftigelse, f.eks. tage vikariater eller tilbyde konsulentydelser.
Du skal dog være opmærksom på, at din årlige indtægt (ekskl. folke- og invalidepension samt øvrige pensioner og efterløn) ikke må overstige den aktuelle dagpengesats (kr. 232.212 for 2022). Din indtægt kan både stamme fra lægefagligt arbejde, ethvert andet erhverv og dagpenge m.v.

Nedsat kontingent ved arbejde i udlandet

Har du dit hovederhverv i udlandet, bliver du betragtet som udlandsbeskæftiget medlem. Som udlandsbeskæftiget læge kan du godt have bopælsadresse i Danmark, blot dit hovederhverv ligger uden for Danmarks grænser. Det årlige kontingent til Lægeforeningen som udlandsbeskæftiget er kr. 2.436,00, der bliver opkrævet én gang årligt. Som udlandsbeskæftiget er du kun medlem af Lægeforeningen og ikke af en forhandlingsberettiget forening. Deraf det nedsatte kontingent. Du er derfor ikke berettiget til at få assistance fra de forhandlingsberettigede foreninger. Du kan evt. overveje at melde dig ind i den lokale lægeforening i det land, hvor du arbejder. 
Bemærk, du kan ikke få nedsat dit kontingent med tilbagevirkende kraft, så husk at opdatere din beskæftigelse rettidigt via Min side

I udlandet som Yngre Læge
Er du udlandsbeskæftiget medlem af Yngre Læger i et europæisk land, kan du være ekstraordinært medlem af Yngre Læger, som koster kr. 240,00 årligt.

Udsendt læge til humanitært arbejde
Er du udsendt som læge til humanitært arbejde (og får kost, logi og lommepenge), bliver du betragtet som udlandsbeskæftiget.