Spørgsmål

Kan jeg aktivere min tjenestemandspension eller anden arbejdsgiverfinansieret pension, når jeg bliver 60 år og samtidig hæve min sædvanlige løn som overlæge inkl. pensionsudbetaling?

Svar: 
Det kan du som udgangspunktet ikke.
Når du begynder at få udbetalt hele din tjenestemandspension, er du nemlig ikke længere omfattet af overenskomsten. Det fremgår af Overenskomstens § 1, stk. 4.

Hvis du fortsætter med at arbejde som overlæge, samtidig med at du får udbetalt pension, skal du som minimum dog følge Overlægeoverenskomstens regler og lønniveauer, da Overenskomsten er en områdeoverenskomst og dermed dækker alle overlægeansættelser. Arbejdsgiver er imidlertid ikke forpligtede til at indbetale de aftalte pensionsdele af lønnen til Lægernes Pension, når du har sat din tjenestemandspension eller din pensionsudbetaling fra Lægernes Pension i gang.

Du har pligt til at meddele din arbejdsgiver, hvis du igangsætter din pension. Herefter kan du ansættes på individuel kontrakt, der henviser til overenskomsten. Samtidig skal det konkret aftales, hvis du - som en individuel ordning  - fortsat skal have pension af din løn. Pensionsbidraget vil da normalt blive udbetalt som en ekstra løndel.

Du anbefales i øvrigt at søge rådgivning hos Lægernes Pension, inden du vælger at lade dig tjenestemandspensionere for at få et samlet overblik over din økonomi