Kampagne 2015/16: Arbejdsglad

Hvad skal der til, for at du får en god arbejdsdag?

Få inspiration til at besvare dette gode spørgsmål i inspirationskataloget ”Arbejdsglad – Det gør os arbejdsglade (PDF) !”

I inspirationskataloget finder du en række spørgsmål, der kan være med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen – både i yngre lægegruppen og i den løbende dialog med ledelsen på afdelingen.

Brug kataloget sammen på afdelingen

Inspirationskataloget er sendt til alle tillidsrepræsentanter med opfordring til, at I som yngre læger på afdelingen bruger inspirationskataloget som grundlag for en drøftelse om yngre lægers arbejdsmiljø, og hvordan det kan forbedres.

De udsagn, der er i inspirationskataloget, stammer alle fra medlemmerne. I maj 2015 blev alle tillidsrepræsentanter bedt om at sætte en plakat op på afdelingen, som medlemmerne kunne udfylde. Når plakaten var udfyldt, tog tillidsrepræsentanten et foto og oploadede på Yngre Lægers Facebookside, hvor du stadig kan se de mange oploadede billeder. Du kan også se, i videofilmene her, hvad der gør dine kolleger arbejdsglade.

Læs kataloget og drøft de gode ideer sammen med ledelsen, så I i fællesskab kan gøre jeres arbejdsdag endnu bedre.