Kære politikere, tag protesterne alvorligt

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, den 22. januar 2018

Kære politikere. At være læge indebærer et stort ansvar. Vi skal ikke blot være fagligt dygtige, men også omhyggelige og samvittighedsfulde. Det kan vi ikke blive uenige med jer om. Vi er også helt med på, at læger skal kunne tåle at blive holdt øje med, og at de – heldigvis – få, som er til fare for patientsikkerheden, skal stoppes.

Men det er heller ikke det, som læger i disse uger protesterer mod. Nej, når tusinder af læger skriver under på en kollegial protest mod den måde, som Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder på, er der noget helt andet på spil – og i en helt anden skala. Vi har som stand nået en grænse. Det gælder både, hvad angår petitessejournalføring, mangelfuld retssikkerhed i tilsynssager og at blive hængt ud i en virtuel gabestok på grund af relativt banale journalfejl.

Kære politikere. De massive protester, som I nu oplever, handler om et misforhold mellem de stadig større krav, som I stiller til os, og den mangel på råderum og tillid, som I viser os. 

Vi agerer i et sundhedsvæsen, hvor vi skal behandle stadig flere patienter, holde os ajour med nye, stadig mere avancerede behandlinger, håndtere mere eller mindre vellykkede it-platforme og hele tiden sætte os ind i nye regler og love. Uden at vi svigter vores allervigtigste opgave: at have nærværet, øjenkontakten og ansvaret, når vi står over for et menneske, som har brug for vores hjælp. 

Vi har brug for, at I hjælper os med at skabe rammer, hvor det kan lade sig gøre. Det gør I ikke med utidssvarende og uklare journalføringsregler. Det gør I heller ikke med vidtgående »strammerpakker« og ved at tilskynde til en hardliner-linje, karakteriseret af skyld, straf og skam, hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Kære politikere. Måske undrer I jer alligevel over, at læger i stort antal nu siger så klart fra? Der er mange konkrete grunde, men fælles for en stor del er vores oplevelse af, at I har svigtet os her. Som læger accepterer vi, at der følger særlige krav med uddannelsen, og at vi nogle gange bliver vejet på en særlig vægt. Til gengæld har vi så en forventning om at kunne udføre vores job, uden at skulle dokumentere hvert skridt vi tager eller frygte for at blive hængt ud. 

Vi har i den kommende tid brug for et klart signal fra både Folketinget, sundhedsministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der kommer forandring. Vi skal se en ny linje i Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde, hvor man prioriterer dialog og læring. Og der er ikke mindst brug for ny lovgivning og praksis, der kan give os journalføringsregler, som er tilpasset den moderne, kliniske virkelighed, og samme retssikkerhed for læger som for andre borgere. Vi er klar til »at forny kontrakten«, men det kræver, at I lytter til kritikken og handler.