Kære politikere, snart banker hverdagen på, og den er barsk

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 10. juni 2019

I lørdags stod jeg uden for Christiansborg i rigtig godt selskab. Patienter, læger og andre ildsjæle fra hele landet var samlet til happening for en værdig psykiatri. Privatpersoner og organisationer med en fælles dagsorden om at give mennesker med psykiske sygdomme vilkår, som kan sammenlignes med dem, som andre får i sundhedsvæsenet.

Onsdag var jeg på besøg på Aarhus Universitetshospital, hvor læger og andre sundhedsprofessionelle protesterer mod ødelæggende besparelser. Kæden af patienter, læger, sygeplejersker m.fl. rundt om hospitalet for nylig taler et tydeligt sprog om frygten for, hvordan en stadig mere presset økonomi kan få alvorlige konsekvenser for patienterne.

Det er opmuntrende at mærke den energi og det engagement, som udfolder sig hos både fagfolk og borgere. Men at det er nødvendigt at gøre så tydeligt opmærksom på, hvad der skal rettes op på, understreger også, hvor store udfordringer ny regering står over for.

Når valgplakaterne er hevet ned fra lygtepælene, og dronningerunderne er overstået, så indfinder hverdagen sig i regeringskontorerne. Der skal findes løsninger på problemer, som ingen af de to politiske blokke har præsenteret sammenhængende løsninger på i valgkampen.

Vi mangler at se et rigtigt, langsigtet og økonomisk troværdigt bud på, hvordan psykiatrien kommer på omgangshøjde med resten af sundhedsvæsenet. Vi har heller ikke fået præsenteret løsninger, som reelt modsvarer det behov for ressourcer, som sygehuse, praksis og kommuner har brug for, hvis de skal behandle de mange, mange patienter, som strømmer til, og som tager til i antal i de kommende år.

I skrivende stund er det ikke faldet på plads, hvem der danner regeringen. Men depechen i forhold til at forsøge står socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen med størst sandsynlighed med. Hvis hun bliver statsminister, er det helt afgørende, at regeringen hurtigst muligt får sat gang i en plan for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal kunne klare flere opgaver end i dag.

Den forrige regering præsenterede et forslag til en sundhedsreform, som Lægeforeningen har kritiseret for at etablere nye, indviklede strukturer med uigennemskuelig ledelse. Analysen af behovet for et stærkere nært sundhedsvæsen og at styrke almen praksis er dog helt rigtig. Behovet for at rekruttere og fastholde flere sundhedsprofessionelle og styrke kapaciteten og kvaliteten i kommunerne står bøjet i neon. Det er en bunden opgave for et nyt Folketing – uanset partifarve.

Vi forventer et samlet og gennemtænkt bud fra den ny regering. Sundhedsvæsenet står over for enorme udfordringer, og det er med dem som med visse sygdomme: De går ikke over af sig selv, og ofte er der brug for lægehjælp. Fra lægeside er vi klar til med- og modspil.