Kære lægeformand

27. april 2015

Af Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen

Nej, jeg skriver ikke til mig selv. Men til den heldige mand eller kvinde, som netop i den forgangne weekend har overtaget det fantastiske formandsjob, som har fyldt så meget i mit liv i de sidste fem år. Af indlysende grunde kan jeg i skrivende stund ikke sætte navn på dig, men jeg er overbevist om, at repræsentantskabet har fundet den helt rigtige.

Du står nu i spidsen for 27.000 læger. I en tid, hvor sundhedsvæsenet er udfordret fra mange sider. De faste rammer viser sig at være knap så faste. Der gisnes om regionernes fremtid. Ingen ved heller, om Sundhedsstyrelsen splittes op i to eller tre. Er Nick Hækkerup fortsat sundhedsminister til efteråret? Eller er de sundhedspolitiske vinde helt anderledes? Det er nogle af de usikkerhedsfaktorer, som du skal tage højde for i dit nye arbejde.

Jeg håber, at du vil lade dig inspirere af den vision for fremtidens sundhedsvæsen, som repræsentantskabet lagde stenene til på sidste års Lægemøde. Her er den røde tråd, at alt, hvad vi gør, skal foregå på patientens præmisser. Mange af os mener nok, at sådan arbejder vi også i dag. Men erfaringen viser desværre, at rammerne i sundhedsvæsenet ikke er optimale til at tage det nødvendige hensyn til, at patienter har forskellige resurser. Mange kan og vil gerne selv tage ansvar for deres sundhed. Andre har brug for, at der holdes en hånd under dem i hele patientforløbet. Det er en stor udfordring.

En anden udfordring i samme vægtklasse er at få styrket det nære sundhedsvæsen. De nye supersygehuse er et stort skridt fremad. Men de kan ikke stå alene. Der er behov for at styrke og udbygge almen praksis og de kommunale tilbud, så ikke mindst ældre patienter kan behandles i det nære miljø. Det kræver, at der blandt andet uddannes flere speciallæger i almen medicin, psykiatri og geriatri.

Vi er som læger tæt på mennesker i nogle af deres sværeste stunder, og vi står ofte over for svære valg. Jeg håber, at du vil prioritere at gå ind i de etiske problemstillinger. Også dem, som har mange gråtoner. Det er vigtigt, at vi som stand tager debatterne, og at vi får de lægelige perspektiver bragt videre til de politiske beslutningstagere.

Selv ser jeg tilbage på de sidste fem år med stor glæde. Det er dybt meningsfyldt at være formand for en faggruppe med så stærk og bred en faglighed. Du vil møde store udfordringer undervejs og indimellem frustration. Men det opvejes og mere til af glæden, når det lykkes at bidrage til et bedre sundhedsvæsen – for patienterne og for os, der arbejder i det.

Tillykke med formandsposten, og god vind!

Kærlig hilsen Mads.

 

Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 9/2015.