Juridisk hjælp i andre nordiske lande

Arbejder du som læge i et andet nordisk land end Danmark, tilbyder de øvrige nordiske lægeforeninger dig gratis service og bistand i op til seks måneder, uden at det er nødvendigt at blive medlem af det pågældende lands lægeforening.

Få juridisk bistand fra de øvrige nordiske lægeforeninger

Ifølge aftale mellem de nordiske lægeforeninger skal et lægeforeningsmedlem, som arbejder i et andet nordisk land end sit eget, kunne få gratis service og bistand fra det andet lands lægeforening i en periode på højst seks måneder, uden at det er nødvendigt at blive medlem af det andet lands lægeforening.
Udover juridisk bistand kan du ikke benytte dig af andre medlemstilbud. 

nordiske lande

Hvis du allerede fra starten ved, at du kommer til at arbejde i et andet nordisk land i mere end 6 måneder, bør du hurtigst muligt ansøge om medlemskab af det pågældende lands lægeforening.

Planlægger du at arbejde i et nordisk naboland, bør du skaffe dig en oversigt over – i første omgang – den juridisk service, som du kan få i det pågældende land.

Tjek reglerne for lægeansvarsforsikring der, hvor du rejser til

Før du starter arbejde i et andet nordisk land, er det specielt vigtigt, at du undersøger reglerne for lægeansvarsforsikring, og hvordan patientforsikringssystemet fungerer.

Kontakt de nordiske lægeforeninger

Du kan altid få mere specificeret og detaljeret information hos lægeforeningen i det land, hvor du planlægger at arbejde.

E-mailadresser til de nordiske lægeforeninger:

Juridisk hjælp i Danmark

Kommer du som læge til Danmark for at arbejde fra et andet nordisk land, kan du ligeledes få juridisk hjælp af Lægeforeningen, Yngre Læger, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Speciallæger (FAS) i Danmark. Kontakt Lægeforeningen eller den forhandlingsberettigede forening, der passer til dig, for at få hjælp.
Du kan ikke benytte dig af øvrige medlemstilbud.
 

Lægeforeningen: dadl@dadl.dk.
Yngre Læger: yl@dadl.dk
Praktiserende Lægers Organisation (PLO): plo@dadl.dk
Foreningen af Speciallæger (FAS): fas@dadl.dk

Telefonnummer: 3544 8500.