LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus

Indeks 
Journaloplysninger, sygehus LÆ 105
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.01.01.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
0 kr.
Rekvirent 
Kommune
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Attesten må af kommunerne kun rekvireres fra sygehuse - og er uden honorar. Hvis praktiserende læger og speciallæger modtager denne blanket, skal den straks returneres til kommunen med besked om, at den kun kan anvendes ved henvendelse til hospitalsafdelinger.

Hvis kommunen vil have helbredsoplysninger fra praktiserende læger og speciallæger kan det kun ske ved anvendelse af andre LÆ-blanketter - i dette tilfælde ville en Statusattest være den mest hensigtsmæssige.