LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus

Indeks  journaloplysninger, sygehus læ 105
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.01.04
Attestform  Blanket
Honorar  0 kr.
Rekvirent  Kommune
Opdateret  03.04.2019
Forklaring 

Attesten må af kommunerne kun rekvireres fra sygehuse - og er uden honorar. Hvis praktiserende læger og speciallæger modtager denne blanket, skal den straks returneres til kommunen med besked om, at den kun kan anvendes ved henvendelse til hospitalsafdelinger.

Hvis kommunen vil have helbredsoplysninger fra praktiserende læger og speciallæger kan det kun ske ved anvendelse af andre LÆ-blanketter - i dette tilfælde ville en Statusattest være den mest hensigtsmæssige.