LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis

Indeks 
LÆ 115 journaloplysninger fra speciallægepraksis
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.01.02.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
205 kr.
Rekvirent 
Kommune
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
19.04.2021