LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis

Indeks  læ 115 journaloplysninger fra speciallægepraksis
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.02.04
Attestform  Blanket
Honorar  201 kr.
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  03.04.2020