Jordbrugsattest - attest til brug ved vikarordninger inden for jordbruget

Indeks  jordbrugsattester - landbruget, vikarordninger
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.01.21.01
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Landbrugsforening
Betales af  Rekvirent
Opdateret  08.04.2019
Forklaring 

Der findes to lægeerklæringer til brug for vikarbistand inden for jordbruget -13-ugers erklæring og 10-ugers erklæring.