Jobsøgning som speciallæge

Som speciallæge skal du måske fortsat skrive ansøgninger i løbet af din karriere. Afhængigt af stillingstypen vil der være lidt forskel på, hvad du skal lægge vægt på, men generelt består jobsøgningsprocessen af tre elementer.

  1. Afklaring
  2. Ansøgning
  3. Samtalen

1. Afklaring

I afklaringsfasen finder du ud af, hvilket job du gerne vil have. Her må du stille dig selv spørgsmål som

 • hvad er vigtigt for mig i mit arbejdsliv?
 • hvad er mine faglige kompetencer og personlige kompetencer?

Brug også karriereafklaringsværktøjet til at blive afklaret, så du ikke søger job, du reelt ikke er interesseret i.

Det handler om at forsøge at konkretisere dine ønsker og finde ud af, hvor og hvordan du bedst får dem opfyldt. Brug dit netværk til at finde ud af dette: Hvor er dine tidligere studiekammerater eller kolleger? Hvor er de i klinik nu? Hvor har de været ansat? Hvad var godt ved det? Hvordan er de faglige udviklingsmuligheder? Hvordan er arbejdsmiljøet?

2. Ansøgning

En ansøgning består af to dele:

 • Ansøgningen
  Den første del er selve ansøgningen, der beskriver, hvad der motiverer dig til at søge jobbet, hvordan din faglige profil matcher jobprofilen, og hvordan du kan bestride de arbejdsopgaver, der er vigtige i det job, du søger. Ansøgningen skal med andre ord være fremadrettet mod jobbet og vise, at du har forstået det essentielle i det speciale, du søger.
 • CV
  Den anden del er et Curriculum Vitae (CV). CV’et beskriver de job/kompetencer/erfaringer, du har, der vil gøre netop dig god til at varetage det job, du søger. CV’et er bagudrettet.

Tjek evt. specialets hjemmeside, flere specialer giver råd om udarbejdelse af ansøgninger i deres speciale.

Inden du går i gang med at skrive ansøgningen

Læs stillingsopslaget grundigt igennem før du skriver ansøgningen og fokuser på, hvad stillingsannoncen fortæller om stillingen, om arbejdspladsen og om de krav, der stilles til den, der skal varetage arbejdet.

Du vil formentlig stille dig selv en række spørgsmål i den forbindelse, som du måske ikke kan finde svar på i stillingsannoncen. Hvilke krav i opslaget er de vigtigste? Hvor stort er stedet? Hvordan er vagtbelastningen? Hvor meget erfaring skal man have? Hvordan er mulighederne for at deltage i forskningsprojekter og lignende?

Mange af svarene kræver research. Brug dit netværk samt relevante hjemmesider til at få svar på dine spørgsmål.

Har du spørgsmål, du ikke kan få svar på, kan du ringe til arbejdspladsen og spørge. Skriv dine spørgsmål ned på forhånd, så du er sikker på at få spurgt om det, du ikke har kunnet finde svar på selv.

Overordnet set handler det om at gøre det klart for dig selv, hvorfor du passer godt til det pågældende job, da det er forudsætningen for, at du kan forklare det til arbejdsgiveren.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen indledes med et afsnit, hvoraf det klart fremgår, at du søger om stillingen som xxx på afdeling xxx.

I indledningen skal du begrunde, hvorfor du søger netop det job, og det skal fremgå, at du reelt er interesseret i specialet på lige præcis det hospital eller firma. Det handler om, at du giver et billede af dig selv, hvor arbejdsgiveren kan se, at netop du kan passe til den ledige stilling.

Når et job opslås, er det et udtryk for, at den pågældende arbejdsplads har et stykke arbejde, der skal løses. I ansøgningen er det derfor din opgave at fokusere på arbejdspladsens behov frem for dine egne behov. Det er vigtigt, at du rammer præcist, når du beskriver dine kompetencer inden for de forskellige dele af speciallægerollen, der primært skal bringes i anvendelse i det pågældende job.

Ansøgningen skal præcist og målrettet forholde sig til den ønskede profil, der er beskrevet i stillingsopslaget. Ansøgningen skal ikke alene give et indtryk af din faglighed, men også af din personlighed, fordi det er et vigtigt element i en ansættelse.

Nogle arbejdsgivere ønsker at se dokumentation for dine kompetencer i form af eksamenspapirer, referencer (udtalelser) og lignende. En tommelfingerregel er, at man ikke skal vedlægge bilag med mindre det står i stillingsannoncen. Er du i tvivl, så ring og spørg.

Hvor lang skal ansøgningen være

En ansøgning skal målrettet og konkret forholde sig til det, der er vigtigt for at give et billede af dig som den rigtige til jobbet. Vær derfor omhyggelig med at beskrive det, der har betydning for jobbet – og ikke alt muligt andet. Hold dig gerne til en side til halvanden. Hvis du har brug for at skære ned, så overvej om der er noget, du kan skrive i CV’et istedet.

Curriculum Vitae

Et CV er bagudrettet og beskriver dine tidligere ansættelser, din uddannelse og relevante erfaringer. Ligesom du målretter ansøgningen, skal CV’et udarbejdes, så det matcher det konkrete job, du søger. Mange arbejdsgivere læser CV’et først, fordi det give et hurtigt overblik over ansøgerens erfaringer og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at CV’et giver et indtryk af de faglige styrker, du skal sælge dig selv på. Nogle elementer vil kunne genbruges fra gang til gang, mens andre elementer vil skulle ændres.

Det kan være en fordel at begynde med at udarbejde et brutto-CV, hvor alt fremgår, dvs. personlige data, ansættelser, uddannelser, efteruddannelse, organisatorisk erfaring, andre kompetencer, fritid.

Ud fra dette CV udarbejdes et målrettet CV. CV’et kan opbygges på mange måder. Som regel vil CV’et være opbygget omvendt kronologisk - dvs. den sidste ansættelse først osv. Det kan være en fordel at inddele CV’et i forskellige kategorier med hver deres overskrift, så tidligere ansættelser står samlet i en kategori, mens f.eks. efteruddannelse står i en anden.

CV’ets indhold

Det er væsentligt, at dit CV indeholder oplysninger om, hvordan man kan komme i kontakt med dig. Det er ikke nok, at du har skrevet din adresse og telefonnummer på selve ansøgningen, det skal også stå på dit CV på forsiden.

Derudover kan CV’et også indeholde oplysninger om:

 • Alder og familiemæssigstatus
 • Uddannelse og efteruddannelse
 • Stillinger (gerne med eventuelle referencer)
 • Aktiviteter udover arbejde fx bestyrelsesarbejde, forskning eller lignende
 • Sprog eller andre færdigheder (fx it)
 • Interesser, der siger noget om dig som menneske i forhold til den stilling, du søger
 • Den efterfølgende proces

Langt de fleste ansættelsessteder sender en bekræftelse på, at de har modtaget ansøgningen. Hvis det ikke er sket inden for få dage, kan du evt. ringe og spørge, om ansøgningen er modtaget.

Hvis det ikke fremgår af selve stillingsopslaget, vil det i nogle tilfælde af bekræftelsen fremgå, hvordan arbejdsgiveren forestiller sig den kommende ansættelsesproces. Hvornår afholdes der samtaler, og hvornår kan ansøgerne forvente at høre nærmere. Hvis det ikke er tilfældet, og du ikke efter godt en uge fra ansøgningsfristen har hørt noget, kan du ringe og spørge til processen. Kommer du til samtale, er det relevant at spørge til ansættelsesforløbet, og hvornår arbejdsgiver forventer at have taget den endelige beslutning.

3. Jobsamtalen

 - se også "Den gode jobsamtale"

Når du skal til samtale, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Det gør du ved at læse din ansøgning og dit CV grundigt igennem. Derudover skal du reflektere over, hvad det er vigtigt, du får sagt under samtalen. Her skal du – som ved udformningen af ansøgning og CV – have fokus på, hvad du har af forcer i forhold til det konkrete job. Selvom du har skrevet det i ansøgningen, skal det gentages i samtalen, da du ved at fortælle om dine relevante erfaringer og kompetencer gør det synligt og åbenlyst, at du er den rette til jobbet.

Øv dig eventuelt derhjemme foran spejlet i at besvare de spørgsmål, der er listet herunder. Vær også helt klar på, hvad det er, der gør, at du særligt ønsker det job, du søger. Du skal også have formuleret relevante spørgsmål om stillingen, afdelingen, praksis, arbejdsvilkår, forskningsmuligheder osv. Det viser, at du har sat dig ind i arbejdsområdet det pågældende sted. Det drejer sig om, at du forbereder dig på, hvad det er for et billede, du vil have modtagerne sidder tilbage med, når du har forladt rummet.

Herunder følger eksempler på spørgsmål, som det er godt at øve sig på. Sandsynligvis får du ikke lige præcis disse spørgsmål, men hvis du har været rundt om dem, vil du have svar parat til de fleste spørgsmål, der måtte komme under en jobsamtale. Forbered dig på at svare på spørgsmål inden for mange forskellige områder. Det kan være at ansætterne spørger ind til din personlighed, dine stærke og svage sider fagligt så vel som personligt.

 • Hvilke arbejdsopgaver ser du som de vigtigste i dette job?
 • Hvad forestiller du dig, at du vil være rigtig god til i dette job/i dette speciale? Hvad vil du få sværere ved?
 • Hvilke af de 7 lægeroller mestrer du bedst? Hvordan harmonerer det med denne stilling?
 • Hvad er dine faglige kernekompetencer?
 • Hvorfor skal vi ansætte dig?
 • Hvad har du at byde på, som gør at vi netop skal ansætte dig?
 • Hvorfor søger du netop dette job?
 • Beskriv en konfliktsituation, du har befundet dig i – hvad gjorde du for at løse konflikten?
 • Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng?
 • Hvilket råd tror du, dine rigtig gode venner ville give dig med på vejen?
 • Hvordan vil du beskrive dit temperament?
 • Hvilke beslutninger er i dine øjne de vanskeligste at træffe? Og de letteste?
 • Hvad irriterer dig mest? Hvorfor?
 • Hvilke personlige egenskaber sætter du mest pris på – hos dig selv/hos andre, du skal samarbejde med?
 • Har du haft tillidshverv? Hvilke? Hvorfor påtog du dig dem? Hvilket udbytte fik du?
 • Hvad er dine fagligt stærke sider, og hvordan ser du dem yderligere styrket?
 • Hvad er dine fagligt svage sider, og hvordan ser du dem styrket?
 • Er du optaget af forskning og udvikling? Hvorfor?
 • Hvad syntes du bedst om i dit sidste job? Og mindst?
 • Hvilke forventninger har du til en evt. kommende chef?
 • Hvad er dine ambitioner med dette job/inden for dette speciale?
 • Hvordan planlægger du at nå dine ambitioners mål?

Under samtalen skal du fokusere på det væsentlige for stillingen, og hvis du har forberedt, hvad du vil svare på disse spørgsmål, er der gode chancer for, at du fremstår velovervejet og afklaret i forhold til det konkrete job. Dem, du sidder over for, er ikke interesseret i hele din livshistorie, men om du er den rigtige til stillingen.

Jobsøgning er en proces, der også kan indeholde afslag. Lad dig ikke slå ud af det. Måske kan du lære af afslaget. Ring og spørg ind til din performance. Sig du ønsker et ærligt svar, så du kan lære af det til kommende jobsamtaler. Måske ansættelsesudvalget har forslag til din fremtidige jobsøgning/ karriereudvikling. Det kan give dig mulighed for at justere inden næste gang, du skal til jobsamtale.