Spørgsmål

Jeg er blevet tilbudt et nyt job og vil i forbindelse med lønforhandlingen med min afdelingsledelse høre, hvad jeg kan få tillæg for?

Svar:
Overordnet kan du få to typer tillæg: Funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

Funktionstillæg gives bl.a. for organisatoriske opgaver, uddannelses- eller forskningsopgaver, særlige instruktions- eller supervisionsopgaver eller varetagelse af grenspecialer, herunder regionsspecialefunktioner og specialistfunktioner. Funktionstillæg er bundet op på specifikke opgaver og funktioner, og bortfalder typisk når opgaven eller funktionen også bortfalder.

Kvalifikationstillæg gives bl.a. for efteruddannelse, ledelsesmæssige eller administrative kvalifikationer, forskningsmæssige kvalifikationer, en høj faglig standard, en høj operativ færdighed, en særlig faglig ekspertise eller interesse, eller for rekruttering og fastholdelse. Kvalifikationstillæg er som regel varige.

Se nærmere om mulige tillæg her: Funktions- og kvaliifikationstillæg

FAS anbefaler altid, at man som overlæge kontakter sin lokale tillidsrepræsentant, da det er dem, der har aftalekompetencen i forhold til tillæg til overlæger. Du kan forhandle selv, men kan med fordel involvere din tillidsrepræsentant. Da de har lønstatistik for alle ansatte overlæger på de enkelte sygehuse, ved de samtidig, hvad der typisk kan udløse tillæg på de respektive afdelinger, og hvad der er kutyme for størrelsen på tillæg.

FAS anbefaler samtidig, at du aldrig siger endeligt ja til en stilling – herunder siger op i din aktuelle stilling - før lønnen også er aftalt på plads.