Iværksætteren: “Det udsprang af ren og skær irritation”

Læge Sarah Bach Munkholm startede sin egen virksomhed, MyMedCards, fordi hun så et behov for en digital version af kliniske instrukser.

- Jeg kunne godt se ideen i kittelkortene i klinikken, men jeg syntes ikke, at de havde den kvalitet, som jeg havde forventet, fortæller Sarah Bach Munkholm om de kort og andre søgemuligheder, hun mødte som lægestuderende.

- Hvis jeg søgte i systemet efter et emne som hjertestop, så kom der en masse resultater op, som ikke var relevante for mig, for eksempel om hvordan personalet skulle rengøre stuen efter et hjertestop.

Så det var af ”ren og skær irritation”, at Sarah Bach Munkholm startede virksomheden MyMedCards, en digital platform for kliniske retningslinjer og instrukser til sundhedspersonale for regionerne og andre relevante aftagere. 

Sarah Bach Munkholm blev færdig på medicinstudiet i sommeren 2016, og i dag arbejder hun også på deltid som KBU-læge. Resten af tiden er hun travlt beskæftiget med at videreudvikle, præsentere, teste og afsætte sin løsning.

- Jeg ser teknologien som en mulighed for at effektivisere nogle arbejdsgange og gøre noget nemmere, siger hun.

- Lige nu er den bedste metode til at finde viden at spørge en overordnet, og jeg syntes, at det ville være rart med en digital løsning i stedet for. Så kan man spørge en overordnet, når der er et egentlig behov for mere dybdegående faglighed. 

I fremtiden kan 90 procent af alle svarene måske findes på en platform med informationer, men så er der også mere tid til de 10 procent, man har brug for at vende med en mere erfaren læge. Men en ny teknologi som MyMedCards er det en forudsætning, at lægerne og andre er omstillingsparate og klar til at afprøve den nye teknologi.

- Man skal være villige til at prøve noget og være villige til at fejle, så man kan rette det op. Det kræver mod fra den øverste ledelse at give lov til at afprøve ting, som stadig er under udvikling. Det gælder alle nye initiativer – teknologiske såvel som lav praktiske.

Lige nu er den tredje version af MyMedCards ved at blive lanceret. Den giver blandt andet mulighed for, at læger og andre brugere kan videndele med hinanden på tværs af regioner og kommuner. I Region Syd tester de app’en til sommer, og MyMedCards er allerede i drift i Region Nordjylland.

- Hvis ledelsen ikke er med og bakker op, så kommer det ikke videre. Og det er den største hurdle som iværksætter indenfor sundhedsområdet at komme igennem med nye løsninger, siger Sarah Bach Munkholm.

”Derhjemme snakker vi også om teknologi”

Sarah Bach Munkholm valgte at starte sin virksomhed som privatperson, fordi det for hende virkede nemmere bare at gå i gang selv i stedet for at få hjælp fra offentlige instanser.

Sarah Bach Munkholm har derfor en travl hverdag med egen virksomhed og bruger lige nu meget tid på at køre rundt og præsentere sin løsning.

Samtidig er hun i gang med sit KBU-forløb på deltid. Men derhjemme handler snakken ofte om teknologi i hverdagen, og hvordan teknologien kan forandre mange arbejdsgange både i sundhedsvæsenet og i andre erhverv. 

- Vi er meget optaget af teknologi, ikke bare på grund af min virksomhed, men fordi teknologien påvirker alles hverdag, siger hun.

Februar 2018