IT-branchen

IT-branchen og den medicinske teknologi-udvikling er i rivende fart, og der er en del relevante opgaver og job for læger i IT-branchen. Hovedparten har med produktudvikling at gøre, f.eks. udvikling af software, teknologisk udstyr, telemedicinske løsninger etc., hvor lægernes kendskab til anvendeligheden af disse produkter i den kliniske virkelighed er altafgørende.

Foruden produktudvikling består job i IT-branchen ofte af opgaver som udrulning og implementering af nye IT-løsninger samt markedsføring af produkter over for ledelser og klinikere - generelt er der en større interesse for produkter, hvor læger og andre sundhedsprofessionelle har været med i udviklingsprocessen.

Der er en del IT-virksomheder i Danmark, og af dem er der i hvert fald 20 virksomheder, der alene arbejder med sundheds-IT, mens en del virksomheder arbejder med sundheds-IT som ét af deres områder. Der er typisk 1-3 læger ansat i de større IT-virksomheder, der laver medicinske IT- og teknologi-løsninger, og disse er ofte fuldtidsansat.

I udlandet er deltidsansættelse imidlertid meget udbredt og er også i fokus i den danske IT-branche. Fordelen for branchen er, at det er nemmere at rekruttere læger til deltidsansættelse, og at lægerne fortsat har en fod i den kliniske verden og dermed har indsigt i anvendeligheden af det, der arbejdes med, men også lægerne har stor interesse i og fordel af at bevare det kliniske arbejde i et eller andet omfang.

Sundheds-IT-udvalget i IT-brancheforeningen har gjort sig en del tanker om, hvorledes man kan give læger et bedre IT-kendskab og en større interesse for udviklingsarbejdet, ikke mindst i lyset af de mange IT-løsninger, der efterhånden arbejdes med i det danske sundhedsvæsen.

Det drejer sig bl.a. om undervisning i IT og teknologiske løsninger på studiet, mulighed for at købe læger fri fra klinisk arbejde til midlertidige eller permanente deltidsansættelser i IT-branchen og drøftelser med Danske Regioner om at forpligte sundhedsvæsenet til at levere læger til udvikling af sundheds-IT. Ingen af delene er dog på tegnebrættet aktuelt, men muligheden for deltidsansættelse er trods alt tilstede omend på den enkelte læges og virksomheds initiativ.

Overordnet betragtet er IT-branchen bestemt opnåelig at få ansættelse i - enten fuldtids- eller deltidsansættelse - og umiddelbart er det også muligt at kombinere klinisk lægearbejde med IT-arbejde. Er man interesseret i denne branche, kan man indledningsvist få yderligere viden og information på IT-brancheforeningens hjemmeside www.itb.dk