Introduktion af ny kollega

Kan du huske, hvordan du selv blev introduceret?

Nedenstående "ti bud" er tænkt som en hjælp, når en ny kollega begynder på din arbejdsplads. Husk at introduktion skal indtænkes, når der lægges vagtskemaer og arbejdsplaner.

Vil du og din afdeling gerne gøre lidt ekstra ud af introduktionen for jeres nye kolleger, så læs også ”Brev til afdelingsledelse”, ”Vejledning til en god introduktion”, ”Forslag til introduktionsbrev” og ”Introduktionstjekliste”. Materialet er lavet for at gøre jeres introduktion let og god.

Introduktion af ny kollega

  • Din kollega skal 4 uger før første arbejdsdag have et opdateret velkomstbrev med navn på kontaktperson, introduktionsprogram samt en vagtplan.
  • Der skal foreligge en funktionsbeskrivelse af ansvarsområde og kompetenceområde, herunder graden af selvbestemmelse.
  • Rammer og procedurer for faglig supervision og feedback skal være fastlagt. Der bør være tilbud om at følge med i væsentlige funktioner.
  • Mål for arbejdet og forventninger skal drøftes og aftales.
  • Der skal ske en introduktion til geografi og logistik.
  • Der skal ske en introduktion til og præsentation af MED-udvalg og Lægeråd.
  • Din nye kollega skal introduceres for ledelse, vejleder, kolleger, teams, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, andre faggrupper i klinikken m.fl.
  • Din nye kollega skal præsenteres for personalepolitikken og værdigrundlaget.
  • Din nye kollega skal have mulighed for at deltage i sygehusets generelle fællesintroduktion for alle nye medarbejdere.
  • Der skal informeres om stedets sociale traditioner, kutymer m.v.

Husk endvidere at der i god tid skal rettes henvendelse til kommende kolleger vedrørende ønsker til afholdelse af ferie, da hovedferien skal varsles 3 måneder før og restferien 1 måned før afholdelse.

At være ny læge på en afdeling:


 

Vigtigheden af god supervision som yngre læge: