Instruks for TR i Yngre Læger

Når du agerer i din funktion som tillidsrepræsentant, er Yngre Læger ansvarlig for, at du overholder databeskyttelsesreglerne. 

Yngre Læger har derfor udarbejdet en TR-instruks , som du skal følge. Instruksen indeholder en beskrivelse af de væsentligste elementer i persondatareglerne i relation til tillidsrepræsentantarbejde og er samtidig en instruks til dig som tillidsrepræsentant om, hvordan du skal håndtere personoplysninger.

Instruksen er bindende i forhold til din håndtering af persondata, og du er forpligtet til at leve op til reglerne i instruksen. 

Det er kun i funktionen som tillidsrepræsentant, at du er omfattet af foreningens dataansvar og TR-instruks.

Se instruksen her.

Se grafisk beskrivelse, bilag A-D her.