Indhold og udbytte af Ledelse af fagprofessionelle

Læge & Leder-uddannelse til dig, der er ledende overlæge

Hvad går kurset ud på?

Som ledende overlæge i en kultur med stærk tradition for faglig og personlig autonomi skal du være i stand til at påtage dig et personligt lederskab over for overlæger og andre fagprofessionelle. Dette kursus for ledende overlæger skal styrke din refleksion og praksis i denne komplekse ledelsesopgave. Det sker blandt andet ved:

  • At bruge ny forskning og nye teorier om ledelse til at belyse dine daglige og strategiske udfordringer 
  • At give dig relevante redskaber til at lede i og på tværs af fagprofessionelle miljøer  
  • At sætte fokus på fire områder, der er særlig vigtige for at kunne lede andre fagprofessionelle: ledelsestyper, personaleledelse, procesledelse og ledelse af konflikter
  • At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk med andre ledende overlæger på tværs af specialer og regioner.

Hvad er mit udbytte af kurset?

På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som leder i organisationer med en stærk fagprofessionel kultur. Du bliver blandt andet bedre til:

  • At balancere mellem generel og faglig ledelse   
  • At få det bedste frem i forskellige typer af fagprofessionelle medarbejdere og ledere
  • At vælge de rette ledelsesstrategier og skabe bred forståelse for dine initiativer
  • At skabe gode rammer for medansvar, indflydelse og mening i det kliniske arbejde
  • At identificere og håndtere konflikter aktivt og involverende.