Indhold og udbytte af Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet

Læge & Leder til dig, der er nyudnævnt overlæge

Hvad går kurset ud på?

Din faglighed og identitet som læge er allerede stærk, og nu skal den udbygges med en identitet som lægefaglig leder. Det kræver, at du får en dybere forståelse af, hvad ledelse er, og at du finder dig til rette i din egen lederrolle. Det sker blandt andet ved:

  • At introducere til centrale teorier og begreber om og tilgange til ledelse.
  • At sætte fokus på fire områder, der er med til at opbygge en identitet som lægefaglig leder: ledelsesprofessionen, ledelsesrum, organisation samt ledelse af relationer.
  • At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk på tværs af specialer og regioner.

Hvad er mit udbytte af kurset?

På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som lægefaglig leder. Du bliver blandt andet bedre til:

  • At påtage dig forskellige lægefaglige ledelsesroller.
  • At deltage aktivt i de organisatoriske processer, den lægefaglige ledelse spiller ind i.
  • At prioritere hverdagens ledelsesudfordringer i en kompleks organisation.
  • At indgå i og lede samarbejdsrelationer om f.eks. udredning, behandling og forandringer.