Inden du starter

Det er først og fremmest vigtigt at finde et forskningsprojekt, der kan fastholde din interesse i tre år. Derudover skal du finde ud af, om forskning er noget for dig.

Opsøg forskningsmiljøet

En god måde at komme ind i miljøet på er at kontakte de forskningsaktive kollegaer, du kender inden for specialet, et videnskabeligt selskab eller et af forskningsnetværkene for yngre forskere. Snak med dem om arbejdet som forsker. Spørg ind til hvordan hverdagen ser ud. Og spørg til arbejdspres og arbejdsmiljø.

Uformaliseret forskning

En mulighed er at prøve kræfter med uformaliseret forskning. Du kan fx starte eller deltage i forskningsprojekter i forbindelse med den normale kliniske ansættelse. Det kan være et patientforløb, der giver anledning til en kasuistik eller et klinisk forsøg på en afdeling.

Det, der kendetegner den uformaliserede forskning, er, at graden af vejledning er af meget varierende karakter, og at grænsen mellem forskning i arbejdstid og fritid er noget svævende. Det kan være et springbræt til en senere ph.d. at deltage i den form for projekter.

Introduktionsstipendiater og tidsbegrænsede ansættelser

Nogle yngre læger vælger at blive ansat som klinisk assistent eller som introduktionsstipendiat, inden de begynder på en ph.d. På den måde får de mulighed for at skrive protokol, finde data eller lave andet forberedende arbejde til selve ph.d.-projektet.

Det er her vigtigt at understrege, at tidsbegrænsede ansættelser af under et års varighed er i strid med Yngre Lægers overenskomst med Danske Regioner. Ifølge overenskomstens § 4, stk. 3 sker ansættelse som klinisk assistent for 1 år med adgang til forlængelse i 1 år ad gangen i indtil 4 år. Du kan dog søge om dispensation hos Yngre Læger, hvis dit projekt bliver forsinket.

Protokol

Før du kan søge om optagelse på universitetet, skal du skrive en protokol. Protokollen beskriver baggrund og metoder, herunder analyse. Protokollen udarbejdes oftest i tæt samarbejde med vejlederen, og du kan også finde inspiration i dine kollegers protokoller.

Hver ph.d.-skole kan have særlige fremgangsmåder eller krav til din protokol, så kig på ph.d.-skolernes hjemmeside for at få den konkrete vejledning:

Ph.d.-stillinger

Du kan kigge på sundhedsjobs.dk eller på opslåede ph.d.-stillinger ved ph.d.-skolerne.