I valgkamp for et bedre sundhedsvæsen

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 13. maj 2019

Sundhed er valgemne nummer ét hos vælgerne, viser flere målinger. Men af uransagelige grunde var det helt fraværende i de indledende partilederdebatter, som både Danmarks Radio og TV2 tirsdag aften markerede udskrivelsen af folketingsvalget med. Der skal altså arbejdes for, at de enorme udfordringer i sundhedsvæsenet står helt klart for journalister og politikere. Det er vigtigt, for valgkampen giver en mulighed for forandring, som vi ikke må forpasse. På den baggrund har Lægeforeningen formuleret seks indspark, som vi anser for helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen.

Vi peger på behovet for, at der sættes penge af til at kunne give et voldsomt voksende antal patienter den nødvendige behandling. Frem til 2025 vokser alene gruppen af borgere over 75 år med 250.000. Blot for at følge med udviklingen er der brug for en årlig vækst på ca. 2% i sundhedsudgifterne frem til 2025.

Det er en uafvendelig udfordring for sundhedsvæsenet, og mange læger kender den alt for godt fra vores hverdag. Vi ser udtrykket i øjnene på patienter, hvis operation bliver udskudt. Vi ser desperationen, når mennesker med svær psykisk sygdom ikke kan blive indlagt, fordi der ikke er plads. Vi ser den stille resignation hos svækkede, medicinske patienter, der ikke får de kommunale tilbud, som skal til. Og desværre kommer vi til at opleve endnu flere patienter i de situationer, hvis ikke en kommende regering tænker langsigtet og forstår, at opgaverne lige nu vokser mere end ressourcerne.

Et andet punkt, som kalder på politisk handling er, at vi i den grad mangler praktiserende læger. Det er meget, meget alvorligt, og vi skal kæmpe for ikke at miste en unik primærsektor, som man i andre lande betragter med misundelse. Vi har også et påtrængende behov for flere speciallæger inden for bl.a. psykiatri, neurologi og geriatri. Lad os få en grundig analyse af den fremtidige efterspørgsel på speciallæger.

Psykiatrien er stadig sundhedsvæsenets forsømte lillebror. Trods psykiatriplan og flere ressourcer er det bare slet ikke nok. Mennesker med psykiske sygdomme er desværre langtfra ligestillede med andre patienter. Jeg har fornemmelsen af at have sagt dette tusind gange, og det er jeg nok ikke ene om. Men vi skal blive ved. Denne diskrimination af en hårdt ramt patientgruppe er helt uacceptabel.

Og så er der ungdommen. At værne dem mod at begynde at ryge og drikke alt for meget alkohol burde være en indlysende fællesopgave. Men det er desværre ikke tilfældet. Flere unge ryger, og alkoholforbruget hos danske unge får øjenbrynene til at løfte sig hos jævnaldrende fra andre lande. Priserne skal op! Det er enkelt, det virker, og vi kan ikke være andet bekendt.

Lægeforeningen vil kraftigt appellere til, at politikerne kommer med klare bud på, hvordan de vil løse sundhedsvæsenets problemer. For som statsminister Lars Løkke Rasmussen understregede i sin tale på Folkemødet sidste år: »Man siger jo, at sundhed ikke er alt. Men uden sundhed er alt intet«.