Hvornår må jeg kigge i en patientjournal?

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Jeg har læst i Lægeforeningens nyhedsbrev, at man kun må foretage opslag i en patients elektroniske helbredsoplysninger, når det er i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Har jeg ingen mulighed for at indhente oplysninger om en patient, som jeg tidligere har behandlet for at se, hvordan det er gået med patienten?"

Svar

Hovedreglen er, at det kun er behandlende læge, der må indhente oplysninger i patientjournalen, men der er undtagelser i loven. En tidligere behandlende læge kan indhente oplysninger, men kun hvis følgende betingelser er opfyldt: 

Det skal

  • være relevant og nødvendigt til brug for evaluering af egen indsats eller som dokumentation for opnåede kompetencer i et uddannelsesforløb
  • ske i umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter afslutning af behandlingen eller viderehenvisning af patienten.
  • ske under hensyntagen til patientens interesser og behov.

Læs mere om din tavshedspligt som læge, og hvad vejledere og medicinstuderende må.
Herfra opfordrer vi til, at I sammen med ledelsen i afdelingen får en snak om, hvordan reglerne håndteres. Mange sygehuse har interne regler om, hvordan man skal forholde sig.