TR – er det noget for dig?

Ønsker du indflydelse og selvudvikling? Ønsker du måske ligefrem at påvirke din karriere i en bestemt retning? Så skulle du overveje at blive TR.

Som TR hjælper du dine kolleger og din arbejdsplads med at være mere velfungerende. Du samarbejder med ledelsen om udvikling af arbejdspladsen. Du hjælper kollegaerne med at forstå deres arbejdsvilkår. Du medvirker til at regler overholdes og bidrager til, at overenskomsten bliver fulgt. Du finder løsninger for kollegaer, der har brug for hjælp i deres arbejdsliv.

Styrk din fremtidige karriere

Du opbygger og styrker en række kompetencer, som du kan bruge både i dit TR-virke, fx som mødeleder, forhandler og konfliktløser - og som menneske i øvrigt.

Styrk din viden

De færreste TR’er har på forhånd haft noget at gøre med overenskomstregler eller andre af de forhold, man kastes ud i som TR. Det skal du ikke lade dig skræmme af. Som ny TR får du nemlig en grundlæggende TR-uddannelse og bliver klædt på til posten. På TR-kurserne opnår du viden om, hvordan du bruger din overenskomst i hverdagen.

Yngre Lægers kurser
Lægeforeningens kurser

Styrk trivslen

Som TR hjælper du med at finde løsninger på udfordringerne på netop din arbejdsplads.  

Problemerne kan være mange fx videreuddannelse, bolig, lønseddel, vagthyppighed, trussel om afskedigelse.

Som tillidsrepræsentant har du typisk mulighed for at levere den hjælpende hånd, dine kolleger mangler - enten direkte selv eller som bindeled til Yngre Læger.

Umiddelbart kan det måske lyde overvældende, men det er vigtigt at vide, at du ikke kan - eller skal - løse alle problemer på din arbejdsplads. Og efterhånden som du har været TR i et stykke tid, vil du helt typisk opbygge en række kompetencer, som betyder at du bliver i stand til at opnå gode løsninger på mange flere udfordringer, end du på forhånd selv troede muligt.

Styrk dit netværk

Som tillidsrepræsentant kommer du til møde andre faglige medspillere. Det gælder både i overlæge- og yngre lægegruppen, men også udenfor den lægelige verden. Lokalt kan det dreje sig om andre faggrupper på hospitalet, som man måske kan have glæde af.

Du er aldrig alene

Er du det mindste i tvivl om noget, er der altid hjælp at hente, enten hos din FTR eller i Yngre Læger.

Det indebærer jobbet som TR

Se den tidligere tillidsrepræsentant, Thomas Benjamin Aaen, fortælle om, hvad jobbet som TR indebærer:

Det indebærer jobbet som FTR

Se den forhenværende FTR-suppleant på Nordsjællands Hospital, Helga Schultz, fortælle om, hvad en FTR laver: