Hvis du har fået en tilsynssag (individtilsyn)

Som læge kan du få en tilsynssag i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er styrelsen, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Får du en tilsynssag, kan du få juridisk bistand, hvis du er medlem af Lægeforeningen.

Hvad er en tilsynssag?

Styrelsen for Patientsikkerhed opdeler tilsynssager i to typer:

Faglige sager

Det er en faglig sag, hvis styrelsen finder, at der er mistanke om, at du som læge er til fare for patientsikkerheden, fordi du handler fagligt kritisabelt. Læs mere om faglige sager på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Egnethedssager

Det er en egnethedssag, hvis der er mistanke om, at du har et misbrug eller en sygdom, der betyder, at du ikke kan varetage dit job på en forsvarlig måde. Læs mere om egnethedssager på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Læs mere om tilsynssager

Læs om, hvordan en tilsynssag kan opstå, og hvordan styrelsen behandler sagerne, på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Det kan du opleve, hvis du får en tilsynssag 

Hvis du får en tilsynssag, vil du kunne komme ud for følgende: 

  • At styrelsen beder dig om en udtalelse til brug for sagen 
  • At styrelsen indkalder dig til en samtale 
  • At styrelsen partshører dig over en sanktion, som styrelsen overvejer at iværksætte overfor dig.

Det kan du få hjælp til af Lægeforeningen

Som medlem af Lægeforeningen kan du få hjælp til at lave en udtalelse eller et høringssvar. Vi kan også deltage som din bisidder, hvis du er blevet indkaldt til en samtale. Handler sagen om din faglighed, kan du også få bistand fra Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg, herunder til formulering af en udtalelse eller af et høringssvar.

Læs mere om tilsyn

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse om fratagelse af autorisation og frivillig fraskrivelse

Reglerne om tilsyn, tilsynsforanstaltninger og fraskrivelser fremgår af kapitel 3 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.