Hvis du har fået en klagesag

Får du som medlem af Lægeforeningen en klage, står foreningen klar til at hjælpe dig med din sag. Du bør altid tage enhver klagesag alvorligt og følge Lægeforeningens råd nedenfor om udarbejdelse af udtalelse og fremsendelse af materiale.

Du skal handle hurtigt og forberede en udtalelse

Bliver du part i en klagesag, vil du blive bedt om en udtalelse til sagen. Denne udtalelse har stor betydning for bedømmelsen af din handlemåde. Når du modtager et brev fra Styrelsen for Patientklager, hvor de anmoder dig om en udtalelse, fremgår det, om sagen skal afgøres af Disciplinærnævnet eller af styrelsen selv.

Hvis du får en patientklage, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter Lægeforeningen. Juristerne giver dig juridisk hjælp og henviser dig eventuelt til lægefaglig rådgivning fra medlemmer af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg. På den måde opnår du den bedste sikkerhed for, at alle de væsentligste juridiske og lægefaglige elementer i din sag inddrages tidligt i din klagesag.

Send materialet ind til Lægeforeningen

Du sender alt materialet anonymiseret (patientens efternavn, adresse og de sidste fire cifre i cpr-nummeret overstreges) via e-mail til dadl@dadl.dk med ordet ”Klagesag” i emnefeltet. Ønsker du at sende materialet med fysisk post, sender du det til:

Lægeforeningen
Profession og Jura
Kristianiagade 12
2100 København Ø
”Klagesag”

Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en af Lægeforeningens jurister.