Hvilken aftale gælder hvor?

Du kan læse nærmere om gældende overenskomster under de enkelte institutioner. Se desuden hvilke særlige aftaler, der er indgået på de enkelte institutioner for forskellige funktioner:

Arbejdstilsynet

Danida

Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS)

Forsvaret

Justitsministeriet

Københavns Fængsler

Lægemiddelstyrelsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Retsmedicinske institutter

SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Skoleskibet Danmark

Statens Seruminstitut

Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Universiteterne

Vi har valgt at bringe følgende private institutioner her, da mange ofte er af den opfattelse, at de er statslige:


Kræftens Bekæmpelse

WHO