Hvidbog og aftaler

Hvidbog

For at sikre en fælles forståelse af konceptet for den patientansvarlige læge er det med aftalen besluttet at udarbejde en hvidbog for den patientansvarlige læge. Hvidbogen indeholder en definition og en beskrivelse af den patientansvarlige læges rolle og ansvar samt forudsætninger for, at den patientansvarlige læge kan realiseres. Læs mere i hvidbogen (pdf).  

Politiske aftaler om den patientansvarlige læge