Hvem organiserer vi

FAS’ medlemmer er overlæger, overlæger i statslige styrelser og institutioner mv., sygehuslæger, praktiserende speciallæger, lægelige chefer, universitetsprofessorer og -lektorer, kommunallæger (mere end 15 timer ugentligt), sessionslæger, militærlæger og læger i erhvervslivet.  

Det er de enkelte medlemmers hovedansættelse, der afgør, hvilken af de p.t. 7 forhandlingsberettigede foreninger, medlemmerne tilhører*.
 

*En mindre gruppe af FAS’ medlemmer kan ikke naturligt placeres i en af de 7 forhandlingsberettigede foreninger efter deres hovedbeskæftigelse. Disse medlemmer er direkte medlemmer af FAS og har adgang til den samme individuelle bistand som øvrige medlemmer.