Hvad foregår der i regeringens lukkede udvalg?

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, den 9. februar 2017

Hvornår mon vi kan vente rapporten om det nære sundhedsvæsen? Det spørgsmål stiller mange sig selv i disse uger, mens de venter på regeringens længe ventede forslag til, hvordan vi får den sammenhæng i sundhedsvæsenet, som er så efterspurgt.

At lanceringen trækker ud, nærer en trist mistanke om, at sundhedsministerens udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har svært ved at finde de ideer og modeller, der for alvor kan forandre sundhedsvæsenet.

Men vi ved ikke, om det er tilfældet, for arbejdet er foregået i et lukket udvalg af embedsmænd fra Danske Regioner, Finansministeriet, KL og Sundheds- og Ældreministeriet.

Ingen patienter har været med om bordet. Ingen læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andre, som er tæt på de patienter, som det hele drejer sig om.

16 forslag er sendt

Vi har i Lægeforeningen valgt at se bort fra den manglende invitation og har i efteråret sendt 16 forslag til et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen til ministeriet.

Forhåbentligt er både vore forslag og de gode indspil, som andre aktører er kommet med, blevet modtaget med oprigtig interesse for at tænke nyt i udvalget. Medlemmerne af udvalget skal demonstrere det nødvendige mod til at tænke på tværs af de siloer, som har det med at tage udsynet og flytte fokus fra patienten.

Det ville for eksempel være dejligt, hvis udvalget ville lade sig inspirere af ideer i stil med det forslag, som Danske Patienter, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen netop har bragt i spil.

Vi har foreslået et forsøg med fire indsatser, der skal vise, om fælles finansiering, ledelse og planlægning kan minimere kassetænkning i sundhedsvæsenet.

Konkret drejer det sig om akutfunktioner, forløbskoordination, psykiatrihuse og sundhedshuse, som har det til fælles, at samarbejdet mellem sektorerne er af særlig stor betydning for kvaliteten af patienternes forløb.

Hellere en grundig rapport

En god første start vil være, at der allerede med den kommende økonomiaftale sættes gang i et forsøg, hvor en del af puljen gives til regionerne og kommunerne som samlet aktør.

Hvis ikke udvalgsarbejde skal ende med de samme mange floskler og floromvundne hensigtserklæringer, som andre lignende udvalg gennem tiden har præsenteret, så skal der tænkes utraditionelt.

Derfor: Kære Ellen Trane Nørby, vi venter i spænding på præsentationen af rapporten om det nære sundhedsvæsen. Du skal vide, at det vigtigste for os er, at resultatet er i orden. Hellere vente på en grundig rapport med gennemarbejdede og konkrete forslag, som faktisk kan forandre sundhedsvæsenet, end her og nu at få en publikation, som er hastet igennem og intet flytter.

Jeg håber, at vi vil sige, at rapporten var ventetiden værd.

 

Indlægget er bragt på Altinget.dk, den 9. februar 2017.