Spørgsmål

Hvad er opsigelsesvarslet for overenskomstansatte overlæger?

Svar:
Opsigelsesvarslet for overenskomstansatte overlæger er seks måneder fra arbejdsgivers side fra starten af din ansættelse, mens du selv har tre måneders opsigelse til din arbejdsgiver, hvis du af egen drift vil fratræde din stilling som overlæge.

Hvis du har været ansat uafbrudt i samme region som læge i 10 år eller mere, har du ved arbejdsgivers opsigelse af dig samtidig ret til en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 3 måneders løn. Godtgørelse udbetales ved udløb af dit opsigelsesvarsel. Hvis du selv opsiger, har du ikke ret til denne fratrædelsesgodtgørelse.