Spørgsmål

Hvad betyder det for interessevaretagelsen?

En fusioneret forening skal udvikle nye kompetencer indenfor interessevaretagelse.

Hvis Folketinget vedtager, at yngre læger skal have tjenestepligt, så kan vi i dag forhandle om vilkårene for tjenestepligt ved overenskomsten, men ikke om den skal være der. Hvis Folketinget vedtager en sundhedsaftale, hvor udetjeneste bliver en grundsten, så kan vi forhandle om vilkår for udetjeneste, men kun i begrænset omfang påvirke omfanget af den.

Men hvis vi kan opbygge tætte netværk til beslutningstagere og udvikle analyser og modeller med svar på fremtidens udfordringer, kan vi måske påvirke de beslutningsforslag, aftaler og lovgivning, som der er afgørende for lægerne og patienterne.

En fusioneret forening vil både have flere ressourcer til at løse de opgaver, der skal til, og vil tale med stor vægt på vegne af 21.000 medlemmer. Derfor vil vi kunne få større indflydelse.

Og kampen om indflydelsen er hård fra andre store fagforeninger, interesse- og patientorganisationer og pengestærke medicinalvirksomheder. I en fusioneret forening vil vi i højere grad kunne systematisere lobbyismen, underbygge vores budskaber med analyser og undersøgelser og skabe tættere netværk centralt og regionalt.

Nogle af de politiske spørgsmål, der berører alle ansatte læger og som en fusioneret forening dermed vil kunne tale med stor vægt indenfor, er:

  • Prioriteringsdebatten, hvor det er vigtigere end nogensinde, at vi som læger deltager i debatten. Der er et stort behov for at bruge sundhedsvæsenets ressourcer klogt, så de kommer patienterne bedst til gavn. Det indebærer, at politikerne nationalt og regionalt skal turde sætte fokus på, at det er nødvendigt at prioritere og at forventningsafstemme med borgerne. Samtidig er det vigtigt, at politikerne respekterer, at det er lægerne, der skal tage de faglige vurderinger.
  • Alle ansatte lægers arbejdsvilkår er under et vedvarende pres fra Danske Regioner, der ønsker mere fleksibilitet og udetjeneste til lægerne. En samlet forening, hvor de yngste og ældste læger ikke kan spilles ud  mod hinanden, vil stå klart stærkere, når presset fra regionerne skal imødegås.
  • Det lægelige arbejdsmarked ændrer sig, og gruppen af speciallæger stiger. I en fusioneret forening vil vi mere målrettet kunne arbejde på at styrke det samlede lægelige arbejdsmarked – hele vejen gennem karrieren fra KBU-lægen til den pensionerede læge – uanset om lægen er ansat på et sygehus, et universitet eller i almen praksis, stat eller kommune.