Husk psykisk syge, når pengene skal på plads

Debatindlæg af Jesper Brink Svendsen, medlem af Lægeforeningens bestyrelse
Bragt i bl.a. Avisen Danmark, den 28. juli 2019

I årevis er psykiatrien blevet stedmoderligt behandlet. Underprioriteret og fortravlet. Det er virkeligheden, på trods af at mine kollegaer i psykiatrien hver dag arbejder hårdt på at sikre patienterne den bedst mulige behandling. Der er brug for mere, hvis vi skal gøre op med den ulighed i sundhed, patienter i psykiatrien bliver udsat for.

Derfor er det positivt, at regeringen med sin 10 -årsplan lægger op til et løft af psykiatrien. Men psykiatriens tilstand kræver også handling på den korte bane.

Der er masser at tage fat på her og nu, der hurtigt vil kunne gøre en stor forskel. Her tænker jeg blandt andet på et samlet tilbud til patienter med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. Det er patienter med komplekse problemstillinger, der er i risiko for at havne mellem to stole, fordi vi i dag ikke kan tilbyde et samlet behandlingstilbud.

Et gennemgribende løft af psykiatrien kræver politisk prioritering af området, og jeg håber, at de kommende økonomiaftaler med kommuner og regioner og finansloven kommer til at bære præg af politisk vilje til at løfte psykiatrien.

Midlerne til psykiatrien er ganske vist steget, men der bruges langt færre midler på at sikre den enkelte patient den behandling, der er behov for. Fra 2009-2016 er det samlede antal patienter i børne-og ungepsykiatrien steget med 62,6 pct. til 33.629, samtidigt med at udgifterne pr. patient er faldet med 26,4 pct. I voksenpsykiatrien er det samlede antal patienter steget med 29 pct. til 115.618, imens udgifterne pr. patient er faldet med 11 pct. På begge områder er antallet af genindlæggelser steget.

Det siger sig selv, at når økonomien ikke følger med, så har det konsekvenser. Patienterne betaler i nogle tilfælde en høj pris for, at psykiatrien har været underprioriteret så længe. Det kan vi ikke være bekendt.

Vilkårene i psykiatrien er dybt frustrerende. Der er brug for, at politikerne lytter til de læger, der under et urimeligt pres hver dag står med patienter, de ikke har mulighed for at yde den behandling, de vurderer, der er brug for.

58 procent af speciallæger i psykiatri oplever mindst ugentligt at måtte udskrive patienter for tidligt, og knap hver anden må afvise patienter, de ellers vurderer, har behov for at blive indlagt. Det kan have ganske alvorlige konsekvenser for patienter, der i forvejen er sårbare. Svært syge patienter kommer for sent i behandling eller udskrives, inden patientens medicin er færdigjusteret med den risiko, at patienten bliver over-eller undermedicineret.

Psykisk syge bliver tvunget ud i en tilværelse som svingdørspatienter, fordi de ikke bliver færdigbehandlede, inden de bliver udskrevet.

Mere end hver femte bliver genindlagt efter en psykiatrisk indlæggelse. Det er ganske enkelt urimeligt, at vi i dag ikke kan tilbyde dem bedre hjælp.

Det er der brug for at rette op på.

Det starter med politisk prioritering, men det kræver, at økonomien flytter med, hvis patienter med psykisk sygdom skal kunne føle sig sikre på at få den samme gode behandling som andre patienter i sundhedsvæsenet.