Hovedstaden: Ikke for alle patienter

”Patientansvarlig læge er ikke for alle”

Patientansvarlig læge rummer store muligheder, men kræver, at man tør sige højt, at det i nogle forløb giver mere mening end i andre. Det mener ledende overlæge Lars Tue Sørensen.

”Vi er nødt til at drøfte, for hvilke patientforløb patientansvarlig læge giver særlig stor mening.” Det siger ledende overlæge Lars Tue Sørensen, der har sin daglige gang på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter.

Mange har den store bekymring, at patientansvarlig læge vil få samme skæbne som kontaktlægeordningen, som blev en fiasko. De, der kommer ind med en flænge i panden eller en nedgroet tånegl, skal ikke forvente at få tildelt en patientansvarlig læge, mener han. Det skal derimod være cancerpatienter, kroniske patienter eller patienter med komplekse og komplicerede forløb.

"Opgaven for speciallægerne er at tage sig af deres egne patienter, selv når der er mange opgaver på en dag i ambulatorier og med operationer. Udfordringen for ledelsen er at skabe rammerne, så det kan lade sig gøre i praksis", Lars Tue Sørensen, ledende overlæge på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter.

”Vi savner, at politikerne melder ud, at den patientansvarlige læge skal målrettes særlige patientforløb,” siger Lars Tue Sørensen og tilføjer: ”Sundhedsvæsenet kan ikke magte at tilbyde patientansvarlig læge til alle patienter til enhver tid, medmindre der tilføres betydelige ressourcer.”

Hans afdeling har i mere end 20 år arbejdet med begrebet personlig speciallæge til mave-tarm-kirurgiske patienter. Patienterne har i princippet den samme speciallæge i ambulatoriet, under udredning, operation og indlæggelse og også den samme til eventuelle kontroller efter operationen.

”Vi tilbyder det til de patienter, som har komplekse forløb,” siger han.

Siden september sidste år er det samme princip også indført for mave-tarm-medicinske patienter, som nu får den samme personlige speciallæge både i ambulatoriet og under indlæggelse.
”Opgaven for speciallægerne er at tage sig af deres egne patienter, selv når der er mange opgaver på en dag i ambulatorier og med operationer,” siger han.

”Udfordringen for ledelsen er at skabe rammerne, så det kan lade sig gøre i praksis,” tilføjer han.

Stor afdeling
Abdominalcentret har 11.000 ambulante besøg om året og 90 senge. Afdelingen har både korttidskirurgiske afsnit, tre stationære sengeafsnit, et modtageafsnit, tre ambulatorier og et stort endoskopiafsnit samt egen operationsgang.

”Med de kortvarige patientforløb som for eksempel at få fjernet en byld giver det ikke mening med en personlig speciallæge. Men der skal være en patientansvarlig læge til rådighed under de komplekse forløb, fordi der i høj grad er behov for koordinering.”

Lars Tue Sørensen peger på, at når behandlingerne – typisk inden for kræft – foregår på forskellige afdelinger og hospitaler, så risikerer man, at patienterne kan falde ned mellem de forskellige stole.

”Vi beder om, at de samarbejdende hospitaler orienterer os om, hvor patienten er i sit forløb. Vi vil gerne holde øje med, hvis der skulle ske noget, og vi vil gerne samle op på det, hvis behandlingen ændres, og vi skal træde til. Vi har rollen som patientens stamafdeling, og vi behandler den grundlæggende tilstand, men det kan være svært med den kommunikation,” siger han.

Lars Tue Sørensen synes, at man skal fokusere på forløb, hvor det har stor betydning for patienterne, at en bestemt person har overblikket.

Det kan handle om meget komplekse forløb, men også om, at nogle patienter har et særligt behov for at have en patientansvarlig læge for at kunne føle sig trygge.

”Nogle patienter har behov for at få sat deres sygdom ind i en kontekst, så de føler sig trygge. De bliver måske mere psykisk påvirket af det, og der kan være brug for, at de får en læge som ankerperson, der løbende snakker om forløbet og afstemmer forventningerne.”

Analysearbejde
For Lars Tue Sørensen handler det overordnet om, at patienterne får et bedre forløb.

”Det kræver et analysearbejde, så vi finder ud af, hvor der skal sættes ind,” siger han.

Ifølge Lars Tue Sørensen lægger patientansvarlig læge op til en kulturændring, som går en anden vej end den, hospitalerne har arbejdet på de seneste mange år.

”Den søjleopdelte struktur og specialeplanen understøtter ikke den tværgående patienttankegang. Med patientansvarlig læge kommer der nye, spændende signaler med forløbsansvar, men det kan kun blive til noget, hvis man tør tænke tingene helt igennem og gøre grænserne smidige,” siger han.

Opgaven for speciallægerne er at tage sig af deres egne patienter, selv når der er mange opgaver på en dag i ambulatorier og med operationer.

Udfordringen for ledelsen er at skabe rammerne, så det kan lade sig gøre i praksis.