Høringssvar vedrørende Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

25. februar 2016

Vejledning om informationssikkerhed savner den fornødne klarhed.

Høringssvar

Lægeforeningen fremsender hermed sit høringssvar til vejledningen om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. De detaljerede bemærkninger fremgår af det vedhæftede Excel-ark:  Kommentarer til høring om Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet.xlsx

Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation.

Det er Lægeforeningens overordnede opfattelse, at vejledningen generelt savner den fornødne klarhed i den juridiske fremstilling, hvilket der er givet eksempler på i Excel-arket.

Lægeforeningen finder dog, at vejledningen kan udgøre et bidrag til et nødvendigt fokus på indhentning og videregivelse af patienters data i sundhedsvæsenet.

Som det også fremgår af de vedhæftede bemærkninger, er det desuden Lægeforeningens opfattelse, at vejledningen bør suppleres med afsnit, hvor det for det første beskrives, hvilken adgang man som læge har til at slå op i en journal, hvis man bliver bedt om at udtale sig til brug for en klagesag, og for det andet hvilken adgang man har til at foretage opslag i journaler til brug for kvalitetsarbejde på den enkelte sygehusafdeling eller på det enkelte sygehus.

Dette er spørgsmål, som har stor praktisk betydning for det daglige arbejde for alle landets læger.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing