Høringssvar vedr. bekendtgørelse om standardisering af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin m.v.

12. okotber 2020

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om standardisering af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, bekendtgørelse om standardisering af tobakspakker og urtebaserede rygeprodukter og bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år

Nødvendigt at forebygge, at markedsføring flytter fra pakken over på cigaretten
Lægeforeningen har længe efterlyst, at der indføres neutrale pakker i Danmark og er derfor også meget positiv over to bekendtgørelser, som regulerer standardiseringen af hhv. tobakspakker og urtebaserede rygeprodukter og e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere. Det er et vigtigt led i stække brandingen af en gruppe svært sundhedsskadelige varer og at få cigaretter, e-cigaretter mv. til at fremstå mindre attraktive.

Dog er Lægeforeningen fortsat uforstående over for, at piber, pibetobak, cigarer, cigarillos og nikotinprodukter, som ikke bruges som led i rygestop, er undtaget kravet om standardiseret indpakning og mener fortsat, at de bør omfattes af lovgivningen.

Bekendtgørelse om standardisering af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin samt bekendtgørelse om standardisering af tobakspakker og urtebaserede rygeprodukter og bekendtgørelse: Omfat selve cigaretten af standardiseringDet er nødvendigt at sikre, at tobaksproducenterne ikke omgår standardiseringen af pakker og genopfyldningsbeholdere ved at påtrykke grafik, tegn og logoer på selve cigaretten/e-cigaretten. Det fremgår af WHO FCTC Guidelines til at implementere standardiserede pakker, at standardisering også bør omfatte selve tobaksproduktet, og at muligheder for fx at lægge små indstik ind i pakken ikke kan undergrave formålet med standardiseringen[1].

Der kan i Danmark allerede købes cigaretter, som er påført design, farve m.v., ligesom der er eksempler på små indstik, der reklamerer for andre 

tobaks- eller nikotinprodukter, hvilket reelt strider imod forbuddet mod tobaksreklame. Lægeforeningen anbefaler derfor, at Danmark følger WHO’s anbefaling og slukker virksomhedernes muligheder for at brande sig direkte på cigaretten.

Gør det klart, at opvarmet tobak er omfattet af lovgivningen
Det er uklart, hvorvidt opvarmet tobak er omfattet af kravet om standardisering, da det ikke er nævnt som selvstændig kategori i § 10 i bekendtgørelsen om standardisering af tobakspakker og urtebaserede rygeprodukter. Det bør fremgå eksplicit, så det er helt tydeligt, at både tobakspindene og den elektroniske del er omfattet af lovgivningen.

Tekstnære bemærkninger
Lægeforeningen finder § 2, stk. 2 i begge bekendtgørelser vedr. standardiseret indpakning meget væsentlig. Lægeforeningen tolker den således, at det kun er tilladt at udforme og mærke pakkerne/e-cigaretter/genopfyldningsbeholdere efter de beskrivelser, der indgår i bekendtgørelserne, og at enhver form for afvigelse fra de specifikationer, der fremgår af bekendtgørelserne, vil blive betragtet som et brud på lovgivningen om standardisering af indpakning. Lægeforeningen skal opfordre til, at bestemmelsen præciseres, så det undgås, at producenter udvikler nye former for materiale, form mm., som ikke er nævnt i bekendtgørelserne, og som indebærer indirekte markedsføring.

Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin til personer under 18 år: Opprioritér ressourcer til sagsbehandling

I forhold til bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til personer under 18 år vil Lægeforeningen bemærke, at det er helt afgørende for effekten af alderskontrollen, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til ikke blot at gennemføre kontrollen, men også at varetage den omgivende administrative og juridiske sagsbehandling.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeninen


[1] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207478/9789241565226_eng.pdf?sequence=1