Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.

8. januar 2016

Høringssvar

Lægeforeningen er overvejende positiv over for rammerne for proceduren for udstedelse af de europæiske erhvervspas og anvendelsen  af advarselsordningen.

Lægeforeningen finder det positivt, at der bliver lagt klare rammer for proceduren for udstedelse af de europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen. Lægeforeningen  har følgende bemærkninger:

  • Jf. §2. Det foreslås, at den kompetente myndighed sætter svartiden fra modtagelsen af en ansøgning fra en borger ned fra en måned til 14 dage, med henvisning til god forvaltningskik. Hvis ansøger skal gensende dele af ansøgningen, vil der ellers gå lang tid, før ansøger er bevidst om, at ansøgningsprocessen er i gang. 
     
  • Jf. §3 Det er positivt, at den kompetente myndighed kan stille supplerende krav som betingelse for erhvervsudøve lse. Iden lægelige profession går Lægeforeningen ud fra, at man her bl.a. vil henvise til sprogkravet. Jf. §3 stk. 3: Iden lægelige profession vil det være hensigtsmæssigt, hvis antallet af egnethedsprøver var mere end 2 årlige prøver. Det vil gøre indslusningen af udenlandske læger til det danske arbejdsmarked hurtigere.
     
  • Jf. §6-8 Det forudsættes, at den lægelige profession er undtaget midlertidig udøvelse af erhverv med henvisning til patientsikkerheden.
     
  • Jf. § 15 Lægeforeningen er positiv over for proceduren om, at den kompetente myndighed skal vedligeholde oplysningen i MI­ dossierne og underrette ansøger om evt. ændringer  i  sagen.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkøbing