Høringssvar: Manipulationsbehandling af rygsøjler bør alene foretages af læger og kiropraktorer

Høring over bekendtgørelse om ansvarsforsikring for registrerede alternative behandlere, jf. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Høringssvar, 21. marts 2017

Lægeforeningen er fortsat af den helt klare opfattelse, at manipulationsbehandling af rygsøjlen bør være et virksomhedsområde, der er forbeholdt læger og kiropraktorer.

Sundheds- og Ældreministeriet sendte i 2016 et lovforslag i høring, som har betydet, at blandt andre registrerede alternative behandlere får adgang til at foretage manipulation af rygsøjlen.

Af Lægeforeningens høringssvar af 19. september 2016 fremgår det, at det efter Lægeforeningens opfattelse alene er læger og kiropraktorer, der besidder de nødvendige sundhedsfaglige kvalifikationer og kompetencer til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen, idet denne form for behandling forudsætter en uddannelsesmæssig baggrund, der kvalificerer behandleren til at vurdere eventuelle kontraindikationer mod manipulation.

Det ændrer ikke ved Lægeforeningens opfattelse, at man nu fastsætter krav om, at registrerede alternative behandlere, der ønsker at foretage manipulation af rygsøjlen, og som ikke er omfattet af den eksisterende patienterstatningsordning, skal have en ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav som følge af behandlingen.

Manipulation af rygsøjlens led kan utvivlsomt medføre alvorlige skader og må kun ske på baggrund af et kvalificeret fagligt skøn, hvilket stiller krav til behandlerens faglige kvalifikationer.

Lægeforeningen havde derfor hellere set, at man havde opretholdt den tidligere regulering.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing