Høringssvar: Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar, 26. januar 2017

Mere tvang underminerer indsatsen over for udsatte borgere

Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab anerkender fuldt ud det behov for at forebygge vold på bosteder, som lovforslaget forsøger at adressere. Det er vores opfattelse, at de aktuelle problemer især udspringer af, at bostederne i årevis har manglet nok ressourcer til at sikre alle borgere de tilbud ift. behandling, omsorg, aktivitet mv., der er nødvendige for en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes behov. Det vidner bl.a. Socialtilsynenes mange påbud og skærpede tilsyn om.

Det er således også Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskabs vurdering, at problemerne i bund og grund kan løses inden for de eksisterende lovgivninger og institutioner. Oprettelsen af en ny tilbudsform med vidtgående tvangselementer, der bygger på ændringer af især psykiatriloven, er hverken nødvendig eller hensigtsmæssig. Løsningen ligger i at udnytte mulighederne indenfor de eksisterende rammer bedre og i at sikre, at bostederne har de fornødne ressourcer og kompetencer.

Læs hele høringssvaret i linkboksen til højre.