Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse

- om ændring af bekendtgørelse nr. 1248 af 24/10/2007 om speciallæger og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger

Høringssvar

13. januar 2015

Lægeforeningen er glad for den forslåede navneændring og støtter ønsket fra Dansk Radiologisk Selskab om at få ændret specialenavnet fra ”Diagnostisk radiologi” til ”Radiologi”.
 

Navneændringen vil reflektere specialets arbejdsområder bedre idet radiologer i dag ikke kun arbejder diagnostiks, men også har mange andre funktioner i det danske sundhedsvæsen.

Ved ændringen af specialenavnet til ”Radiologi” vil specialets arbejdsområde i højere grad være dækket end under navnet ”Diagnostisk Radiologi”. Læge-foreningen støtter derfor Dansk Radiologisk Selskabs ønske om at ændre specialenavnet til ”Radiologi”. 

Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen